Aims

Akademik düzeyi yüksek, bilimsel düşünebilen, bilgiyi bilmeyi seven, meraklı, şüphe eden, çevresine ve geçmişine saygılı, kendini bilen, gelişmeye açık, esnek, hızlı, düzgün, kaliteli, üretken, kendine güvenen, iyi ahlaklı, erdemli, yüksek nitelikli ve çevresine ışık saçan insanlar yetiştirmektir.

Goals

Dünya standartlarında öğretim vermek, uluslararası ilişkiler aracılığıyla her türlü kapasite artırımına gitmek, öğrencilerin bilimsel ufkunun genişlemesi amacıyla dünyadaki son teknolojileri izlemek, değerlendirmek ve bunların önüne geçerek bilim yapmak, bilimsel öğretimde öğrencilerin motivasyonunu ve öğrenme kalitesini artırıcı her türlü teknolojik, kuramsal ve uygulamalı ders programlarını hazırlamak, yönetmek ve uygulamaktır.