Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8
Görsel Kültür ve Iletişim Çalişmalari 3 4 4 3 5 5 5 4
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilikta Algi Yönetimi ve Ikna Stratejileri 5 5 5 5 5 5 5 5
Ileri Düzeyde Istatistik 3 4 5 5 4 5 4 5
Iletişim Araştirmalarinda Yöntem 3 3 4 4 4 3 3 2
Iletişim Bilimlerine Giriş 5 4 4 3 3 3 3 4
Iletişim Kuramlari 5 5 5 5 5 5 5 5
Iletişimde Nitel Araştirma Yöntemleri 2 3 4 5 4 3 2 3
Kitle Iletişimi ve Toplum 5 4 3 5 4 5 5 5
Medya Tarihi 5 5 5 5 5 5 5 5
Medya Teknolojileri 5 5 5 4 5 5 4 5
Nicel Araştirma Yöntemleri 4 5 5 5 5 5 5 5
Seminer (Dr)
Tez Çalişmasi
Yayilma Kurami 5 4 5 5 5 5 5 5
Yeterlilik

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8
21. Yüzyilda Medya ve Ideoloji 4 0 2 3 0 0 0 3
Çağdaş Haber Toplama ve Yazma Teknikleri 5 5 5 5 5 5 5 5
Çokkültürlülük ve Iletişim Okumalari 5 3 3 5 4 5 5 5
Dijital Halkla Ilişkiler 4 5 5 5 4 3 4 5
Dünya’Da ve Türkiye’De Medya Sorunu 0 4 2 0 2 0 0 0
Eleştirel Teori ve Medya 0 4 3 0 2 0 0 2
Eleştirel Yaklaşimlar 5 5 5 5 5 5 5 5
Halkla Ilişkiler Politikalari 3 3 5 4 3 4 4 4
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilikta Kritik Yönetim Stratejileri 5 5 4 4 4 4 4 5
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilikta Stratejik Kampanya Uygulamalari 4 3 4 4 3 4 5 3
Iletişim Çalişmalari ve Popüler Kültür 4 4 4 4 4 4 5 5
Iletişim, Medya ve Küreselleşme 4 4 4 3 3 4 3 4
Iletişimde Çatişma ve Yönetimi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Iletişimde Eğitim Tasarimi 5 5 4 2 2 3 3 3
Kriz Iletişimi Yönetimi 4 3 4 5 4 3 4 4
Medya Etik ve Toplum 5 5 2 3 5 0 4 5
Medya Sistemleri 5 5 5 5 5 5 5 5
Medya ve Gündelik Hayat 3 2 3 1 0 4 0 0
Medya ve Kadin Çalişmalari 5 4 4 3 5 5 5 5
Medya ve Siyaset 4 4 4 5 5 4 5 5
Medya ve Toplumsal Değişim 5 4 4 5 5 5 5 5
Medya, Siyasal Iletişim ve Paradigmalar 5 5 4 4 4 5 4 5
Reklamcilikta Görsel Kültür ve Görsel Dil 5 5 3 5 5 5 4 5
Reklamcilikta Tüketici Davranişlari ve Karar Alma Stratejileri 4 3 4 4 5 4 4 4
Teknoloji ve Iletişim 5 5 5 5 5 5 3 4
Televizyon Gazeteciliği 5 5 5 5 5 5 5 5
Yeni Medya Demokrasi ve Yönetim 4 4 4 4 4 4 4 5
Yeni Medya Sosyal Ağlar ve Reklamcilik 5 5 5 5 5 5 5 5
Yeni Medya ve Gençlik 4 4 4 3 0 4 3 0

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8
Görsel Kültür ve Iletişim Çalişmalari M H H M H H H H
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilikta Algi Yönetimi ve Ikna Stratejileri H H H H H H H H
Ileri Düzeyde Istatistik M H H H H H H H
Iletişim Araştirmalarinda Yöntem M M H H H M M M
Iletişim Bilimlerine Giriş H H H M M M M H
Iletişim Kuramlari H H H H H H H H
Iletişimde Nitel Araştirma Yöntemleri M M H H H M M M
Kitle Iletişimi ve Toplum H H M H H H H H
Medya Tarihi H H H H H H H H
Medya Teknolojileri H H H H H H H H
Nicel Araştirma Yöntemleri H H H H H H H H
Seminer (Dr)
Tez Çalişmasi
Yayilma Kurami H H H H H H H H
Yeterlilik

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8
21. Yüzyilda Medya ve Ideoloji H N M M N N N M
Çağdaş Haber Toplama ve Yazma Teknikleri H H H H H H H H
Çokkültürlülük ve Iletişim Okumalari H M M H H H H H
Dijital Halkla Ilişkiler H H H H H M H H
Dünya’Da ve Türkiye’De Medya Sorunu N H M N M N N N
Eleştirel Teori ve Medya N H M N M N N M
Eleştirel Yaklaşimlar H H H H H H H H
Halkla Ilişkiler Politikalari M M H H M H H H
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilikta Kritik Yönetim Stratejileri H H H H H H H H
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilikta Stratejik Kampanya Uygulamalari H M H H M H H M
Iletişim Çalişmalari ve Popüler Kültür H H H H H H H H
Iletişim, Medya ve Küreselleşme H H H M M H M H
Iletişimde Çatişma ve Yönetimi H H H H H H H H H H H H H H H H
Iletişimde Eğitim Tasarimi H H H M M M M M
Kriz Iletişimi Yönetimi H M H H H M H H
Medya Etik ve Toplum H H M M H N H H
Medya Sistemleri H H H H H H H H
Medya ve Gündelik Hayat M M M L N H N N
Medya ve Kadin Çalişmalari H H H M H H H H
Medya ve Siyaset H H H H H H H H
Medya ve Toplumsal Değişim H H H H H H H H
Medya, Siyasal Iletişim ve Paradigmalar H H H H H H H H
Reklamcilikta Görsel Kültür ve Görsel Dil H H M H H H H H
Reklamcilikta Tüketici Davranişlari ve Karar Alma Stratejileri H M H H H H H H
Teknoloji ve Iletişim H H H H H H M H
Televizyon Gazeteciliği H H H H H H H H
Yeni Medya Demokrasi ve Yönetim H H H H H H H H
Yeni Medya Sosyal Ağlar ve Reklamcilik H H H H H H H H
Yeni Medya ve Gençlik H H H M N H M N

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8
Görsel Kültür ve Iletişim Çalişmalari + + + + + + + +
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilikta Algi Yönetimi ve Ikna Stratejileri + + + + + + + +
Ileri Düzeyde Istatistik + + + + + + + +
Iletişim Araştirmalarinda Yöntem + + + + + + + +
Iletişim Bilimlerine Giriş + + + + + + + +
Iletişim Kuramlari + + + + + + + +
Iletişimde Nitel Araştirma Yöntemleri + + + + + + + +
Kitle Iletişimi ve Toplum + + + + + + + +
Medya Tarihi + + + + + + + +
Medya Teknolojileri + + + + + + + +
Nicel Araştirma Yöntemleri + + + + + + + +
Seminer (Dr)
Tez Çalişmasi
Yayilma Kurami + + + + + + + +
Yeterlilik

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8
21. Yüzyilda Medya ve Ideoloji + + + +
Çağdaş Haber Toplama ve Yazma Teknikleri + + + + + + + +
Çokkültürlülük ve Iletişim Okumalari + + + + + + + +
Dijital Halkla Ilişkiler + + + + + + + +
Dünya’Da ve Türkiye’De Medya Sorunu + + +
Eleştirel Teori ve Medya + + + +
Eleştirel Yaklaşimlar + + + + + + + +
Halkla Ilişkiler Politikalari + + + + + + + +
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilikta Kritik Yönetim Stratejileri + + + + + + + +
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilikta Stratejik Kampanya Uygulamalari + + + + + + + +
Iletişim Çalişmalari ve Popüler Kültür + + + + + + + +
Iletişim, Medya ve Küreselleşme + + + + + + + +
Iletişimde Çatişma ve Yönetimi + + + + + + + + + + + + + + + +
Iletişimde Eğitim Tasarimi + + + + + + + +
Kriz Iletişimi Yönetimi + + + + + + + +
Medya Etik ve Toplum + + + + + + +
Medya Sistemleri + + + + + + + +
Medya ve Gündelik Hayat + + + + +
Medya ve Kadin Çalişmalari + + + + + + + +
Medya ve Siyaset + + + + + + + +
Medya ve Toplumsal Değişim + + + + + + + +
Medya, Siyasal Iletişim ve Paradigmalar + + + + + + + +
Reklamcilikta Görsel Kültür ve Görsel Dil + + + + + + + +
Reklamcilikta Tüketici Davranişlari ve Karar Alma Stratejileri + + + + + + + +
Teknoloji ve Iletişim + + + + + + + +
Televizyon Gazeteciliği + + + + + + + +
Yeni Medya Demokrasi ve Yönetim + + + + + + + +
Yeni Medya Sosyal Ağlar ve Reklamcilik + + + + + + + +
Yeni Medya ve Gençlik + + + + + +