Aims

Programın temel amacı, öğrencilerin lisans ve lisansüstü öğrenimleri boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri pekiştirerek, iletişim bilimleri alanının temel ilke ve prensipler doğrultusunda çalışmalar yapabilecek uzmanlaşmış bireyler yetiştirmektir.

Goals

Programın temel hedefi, iletişim bilimleri alanında daha derinlikli bilgi sunarak öğrencilerin akademik ve eleştirel bakış açıları kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıca hem akademik hem sektörel anlamda ihtiyaç duyulan temel bilgilere sahip yetkin, araştırmacı, paylaşımcı, yenilikçi ve problem çözücü bireyler yetiştirmektir.