Degree to be Received

Bu bölüm, yükseköğretimde İletişim Bilimleri alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İletişim Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olunur.