Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak.
  2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek.
  3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek.
  4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak.
  5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak.
  6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek.
  7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek.
  8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak.

  BİLGİ

  BİLGİ / Kuramsal, Olgusal

  BECERİLER

  YETKİNLİKLER / Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  YETKİNLİKLER

  YETKİNLİKLER / İletişim ve Sosyal Yetkinlik