Employment Opportunities

Programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak Çeviribilim bölümü öğrencileri, 4 yıllık öğrenimlerinin ilgili öğretim yılı akademik takvim dikkate alınarak 6. yarıyıl sonu ve 7. yarıyıl başlangıcı arasında en az 20 iş günü staj yapmak zorundadırlar.  Ayrıca 8. yarıyılda Bitirme Çalışması ve bu çalışmaya yönelik sözlü tez sunumu yapılması da gerekmektedir.