Degree to be Received

Bu bölüm, yükseköğretimde Çeviribilim alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çeviribilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.