Aims

Bölümümüzün amacı Lisans ve Lisansüstü öğrencilerini Çeviri ve Çeviribilim alanındaki gelişmeleri de dikkate alarak, hem piyasada etkin biçimde görev alabilecek, hem de bilimsel çalışmalar yürütebilecek alt yapıyı oluşturacak şekilde yetiştirmek. Bu çerçevede öğrencilerimize çeviri edincini kazandırırken bilimsel, teknolojik ve mesleki gelişmeleri takip eden ve söz konusu gelişmelere bağlı oluşan farklı koşullara uyum sağlayabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.                           

 

 

 

 

Goals

>

  • Çeviri ve Çeviribilim alanının gerektirdiği araştırma yöntemlerini, kuram ve uygulama bilgilerini edindirmek ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazandırmak.
  • Sözlük, Ansiklopedi, Bilgisayar, Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Dilsel, Kültürel ve Güncel Bilgi ve Birikim gibi yardımcı araçlardan faydalanarak Tıp, Hukuk, Ekonomi, Edebiyat gibi çeşitli alanlara ait metinleri kaynak dilden erek dile çevirebilme becerisi kazandırmak.
  • Sektörün gerektirdiği kurallar ve çalışma koşulları çerçevesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk üstlenmesini sağlayacak farkındalığı kazandırmak.                                             
  •