Recognition of Previous Education

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az 1 yarıyılını tamamlamış olan, olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir.
Yurtiçindeki Bir Yükseköğretim Kurumundan Yatay Geçiş Talebinde Bulunabilmek İçin
1- Aynı programda olmak koşulu ile diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programında kayıtlı olan,
2- Genel not ortalaması yüksek lisans ve doktora programı için en az 3.00 olan,
3- Başarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmayan,
4- Senato Esasları 2. maddede belirtilen yüksek lisans için öngörülen ALES, doktora programı için öngörülen ALES ve Yabancı Dil şartını taşıyan,
5- Disiplin cezası almamış olan,
6- En az bir yarıyılını kullanmış olan ve ders aşamasındaki öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Yurt Dışındaki Bir Yükseköğretim Kurumumdan SAÜ’deki Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Talebinde Bulunabilmek İçin;
1.Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde, ALES yada eşdeğer sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz. T.C vatandaşı olan öğrencilerin ALES’den başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az “55” puan şartını sağlaması yada Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan bu puan muadili bir puan alması gerekir.
2. Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde, yabancı dil şartı aranmaz.
3. Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu ve T.C. vatandaşı olan adaylardan, ana dilleri dışında İngilizce-Fransızca-Almanca-Arapça (İlahiyat Fakültesi EABD için) dillerinin herhangi biri için ÜDS’den en az “55” puan almış olmak yada Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
4. Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde, ALES puan şartı aranmaz. T.C vatandaşı olan öğrencilerin ALES’den başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az “65” puan şartını sağlaması yada Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan bu puan muadili bir puan alması gerekir.
5. Başarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmayan,
6. En az bir yarıyılını kullanmış ve ders aşamasında olan öğrenciler başvurabilir
Başvuru formuna bu linkten ulaşabilirsiniz. http://www.sbe.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/34504/yatay-gecis-basvurulari