Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bilimi alanında 90 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bilimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.