Aims

Çalışma ilişkileri ile ilgili olarak çalışma hukuku, sosyal politikalar ve endüstri ilişkileri başta olmak üzere çalışma sosyolojisi ve bilim felsefesi alanlarına akademik anlamda ileri düzeyde hâkim olan bilim insanları yetiştirmektir.

Goals

Çalışma hayatı ile ilgili konularda teorik ve pratik yetkinliğe sahip, yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi, karşılaştığı sorunlar karşısında stratejik yaklaşım ve çözümler üreten, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, günlük hayatta karşılaşılan problemleri sorgulayarak; bu problemleri çözümleme yeteneğine sahip lisansüstü düzeyde uzmanlar yetiştirerek, bu uzmanların ulusal ve uluslar arası alanlarda bilimsel bilgi üretimine katkılarını sağlamaktır.