Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
SBE 500 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
SBE 501 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN LİTERATÜR İNC. Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 502 ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 503 SOSYAL BİLGİLERDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 504 SOSYAL BİLİMLERDE VERİ ANALİZİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 505 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 506 ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 507 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 508 EĞİTİMDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ELEŞTİRİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 509 SOSYAL BİLGİLERDE ARAŞTIRMA PROJESİ GELİŞTİRME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 510 SOSYAL BİLGİLERDE ÇEVRE VE BARIŞ EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 511 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMİNERİ:COĞRAFYA EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 512 SOSYAL BİLİMLERDE ÖĞRENME VE DÜŞÜNCE GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 513 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMİNERİ:SOSYOLOJİ EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 514 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMİNERİ:VATANDAŞLIK EĞİT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 515 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMİNERİ:TARİH EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 516 BİLİMSEL YAYIN NASIL YAZILIR? Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBE 518 EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
; ;