Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
IME 500 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
IME 501 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
IME 502 VERİ ANALİZİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
IME 503 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAMLAR VE KAVR Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
IME 504 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA VE ALAN UYGULAMALAR Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
IME 505 ÇOCUKLARDA MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IME 506 MATEMATİĞİN TEMELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IME 507 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IME 508 GEOMETRİ ÖĞRETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IME 509 PROBLEM ÇÖZME VE STRATEJİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IME 510 LİNEER CEBİR VE UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IME 511 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL GELİŞTİRME VE KULLA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IME 512 SAYILAR TEORİSİNİN SIRADIŞI PROBLEM UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IME 513 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IME 514 ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IME 516 ÖLÇME VE ÖLÇEK UYARLAMA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IME 517 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IME 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
; ;