Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FBE 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
ILF 618 EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA NİCEL YAKLAŞIMLAR VE VERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 620 BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 622 ÖĞRENMENİN VE HAFIZANIN BİYOLOJİK MEKANİZMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 623 BİLİM FELSEFESİ VE EĞİTİME YANSIMALARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 624 ÇEVRE FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 625 FEN EĞİTİMİNDE PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ (PCK) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 626 EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA NİTEL YAKLAŞIMLAR VE VERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 627 FEN EĞİTİMİNDE ÜSTBİLİŞİN ÖNEMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 629 FEN EĞİTİMİN SOSYO-KÜLTÜREL TEMELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 631 FEN EĞİTİMİ ULUSAL- ULUSLAR ARASI ALANYAZIN ÇALIŞM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 633 KARŞILAŞTIRMALI FEN ÖĞRETİMİ PROGRAMLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 635 ÇOCUKLARDA TEMEL FEN KAVRAMLARININ GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 637 FEN BİLGİSİNDE TEMEL FİZİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 639 ÇEVRE SORUNLARI VE EĞİTİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 640 FEN EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 643 ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE EĞİTİMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 645 KÜLTÜRLERARASI ÖLÇME VE ÖLÇEK UYARLAMA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
ILF 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;