Ders Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UFM 519 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 7
Toplam 3 7
Tez Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UFM 521 PROJE Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 20
Toplam 0 20
Mezuniyet Toplam AKTS Yükü 120
Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UFM 501 FELSEFİ DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 502 BİLİM ETİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 503 MANTIK VE DÜŞÜNCE Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 504 EĞİTİM ETİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 505 AHLAK FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 506 İŞ YAŞAMI VE ETİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 507 MESLEK ETİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 508 KAPİTALİZM KÜRESELLEŞME VE ETİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 510 SPOR ETİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 511 TIP ETİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 512 EKOLOJİ VE ETİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 513 SANAT VE ETİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 515 HUKUK VE ETİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UFM 517 POPÜLER KÜLTÜRDE ETİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
; ;