Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  4 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır
  4 İş yaşamında karşılaşılan etik problemleri tespit edebilir.
  6 Birçok toplumsal tartışmanın, felsefenin eleştirel yaklaşımıyla aydınlatılabileceğini kavrar.
  7 İş yaşamında karşılaşılan etik problemlere yapıcı bir katkı sağlar.
  5 İş hayatındaki etik problemler üzerine düşünebilir

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik