Aims

İşverenlerin ve çalışanların kendi disiplinlerinde ve iş hayatlarında karşılaştıkları etik meseleleri tespit etmelerine, bu meseleleri analiz ederek çözümler geliştirmelerine yardımcı olmak ve felsefenin iş hayatının problemlerine uygulanmasını sağlamak.

Goals

-Meslek Etiğinin temel problemleri hakkında bilinç kazandırmak.
-Uygulamalı Etik problemlerini yetkin bir biçimde tartışma becerisi kazandırmak
-Çok yönlü düşünme becerisi kazandırmak
-Felsefi düşünüşü pratik yaşamın sorunları karşısında öncelikli duruma getirmek.