Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FZL 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
FZL 601 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 602 KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 603 NÖROFİZYOLOJİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 604 NÖROFİZYOLOJİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 605 DUYU FİZYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 606 KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 607 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 608 ENDOKRİN VE ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 609 BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA DENEY HAYVANLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 610 DENEYSEL EPİLEPSİ MODELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 613 İLERİ NÖROMÜSKÜLER SİSTEM VE AKUPUNKTUR Seçmeli Türkçe 2 + 1 3 6
FZL 614 SİNDİRİM SİSTEMİ METABOLİZMASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 615 FİZYOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ Zorunlu Türkçe 1 + 2 3 6
FZL 616 İLERİ KAN FİZYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 2 + 1 3 6
FZL 617 SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 618 HAVACILIK, UZAY VE SUALTI DALIŞ FİZYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 619 BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 620 SPOR FİZYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 621 NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLARDA DENEYSEL MODELLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 622 İNSAN VÜCUDUNUN İŞLEVSEL ORGANİZASYONU VE SİSTEMLERİN FİZYOLOJİSİ-I Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 623 İNSAN VÜCUDUNUN İŞLEVSEL ORGANİZASYONU VE SİSTEMLERİN FİZYOLOJİSİ-II Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FZL 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;