Birim Fakülte / Bölüm Kontenjan
MODERN TÜRK EDEBİYATI YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ (6 ECTS)
 • - TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE TÜRK EDEBİYATI (5 ECTS)
 • - MODERN TÜRK EDEBİYATINDA İRONİ (5 ECTS)
 • - 20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ (6 ECTS)
 • - 20. YÜZYIL TÜRK NESRİ (7 ECTS)
 • - EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ (6 ECTS)

Total ECTS : 35
3
KLASİK DÖNEM OSMANLI EDEBİYATI YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER I (6 ECTS)
 • - OSMANLİ TÜRKÇESİNE GİRİŞ (6 ECTS)
 • - OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ (6 ECTS)
 • - KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM I (5 ECTS)
 • - KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM II (7 ECTS)
 • - KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM III (5 ECTS)

Total ECTS : 35
3
GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNİN GRAMERİ YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ (6 ECTS)
 • - TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ (5 ECTS)
 • - TÜRK DİLİNİN SES BİLGİSİ (6 ECTS)
 • - DİLBİLİM (7 ECTS)
 • - TÜRK DİLİ TARİHİ (5 ECTS)
 • - TÜRK DİLİNİN ŞEKİL BİLGİSİ (5 ECTS)

Total ECTS : 34
3
TÜRK DİLİ YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - DİLBİLİM (7 ECTS)
 • - ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ (6 ECTS)
 • - KÖKTÜRKÇE (6 ECTS)
 • - TÜRK DİLİNİN SES BİLGİSİ (6 ECTS)
 • - TÜRK DİLİNİN ŞEKİL BİLGİSİ (5 ECTS)
 • - TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ (5 ECTS)

Total ECTS : 35
0
TÜRK EDEBİYATI YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - 20. YÜZYIL TÜRK NESRİ (7 ECTS)
 • - 20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ (6 ECTS)
 • - ÇAĞDAŞ TÜRK NESRİ (5 ECTS)
 • - EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ (6 ECTS)
 • - TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE TÜRK EDEBİYATI (5 ECTS)
 • - YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ (6 ECTS)

Total ECTS : 35
0
OSMANLI EDEBİYATI YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ (6 ECTS)
 • - KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM I (5 ECTS)
 • - KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM II (7 ECTS)
 • - KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER I (6 ECTS)
 • - OSMANLİ TÜRKÇESİNE GİRİŞ (6 ECTS)
 • - KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER II (5 ECTS)

Total ECTS : 35
0