Compulsory Courses

Course 1 9 5 14 3 11 2 10 6 13 7 8 4 12
20. Yüzyil Türk Nesri 4 0 4 4 0 5 0 4 5 4 5 4 0 0
20. Yüzyil Türk Şiiri 0 4 5 4 3 0 3 5 4 0 0 0 5 4
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi 2 1 2 1 4 1 2 0 0 2 0 2 1 1
Bitirme Çalişmasi 4 4 4 0 5 0 4 4 4 4 0 5 4 4 4
Dilbilim 2 1 0 4 0 2 0 0 0 4 0 0 2 2
Edebiyat Bilgi ve Teorileri 4 5 4 5 3 0 5
Eski Anadolu Türkçesi 4 3 2 1 0 5 1 0 0 0 3 5 2 0
Ingilizce
Karahanli-Harezm Türkçesi 1 0 4 3 0 3 0 0 5 2 0 0 4 2
Klasik Türk Edebiyati Nazim I 3 0 4 3 0 3 0 0 5 3 4 4 0 2
Klasik Türk Edebiyati Nazim II 0 3 4 4 3 0 2 4 3 0 0 0 5 3
Klasik Türk Edebiyati Temel Bilgiler I 3 0 3 3 0 3 0 0 3 3 3 1 0 2
Klasik Türk Edebiyati Temel Bilgiler II 0 2 1 5 3 3 3 3 0 0 0 0 5 3
Köktürkçe 0 5 2 0 0 1 0 4 3 5 3 0 0 3
Osmanli Türkçesi Grameri 4 3 2 0 0 5 3 0 0 0 3 2 2 0
Osmanli Türkçesi I
Osmanli Türkçesine Giriş 0 3 0 4 3 2 2 0 2 0 0 0 5 3
Tanzimattan Meşrutiyete Türk Edebiyati 3 4 0 4 5 4 3 0 0 4 0 3 0 3
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi 0 4 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0
Türk Dilinin Şekil Bilgisi 0 3 0 0 0 0 0 5 5 2 2 3 2 0
Türk Dilinin Ses Bilgisi 2 3 2 0 0 0 3 0 0 0 5 5 2 0
Türk Halk Bilimi 2 0 0 3 0 4 0 5 0 4 0 0 0 3
Türk Halk Edebiyati 3 0 0 3 0 4 0 5 0 3 0 0 0 2
Türkçenin Söz Dizimi 0 0 3 3 0 0 4 3 3 3 0 3 0 0
Uygur Türkçesi 0 0 3 1 0 0 5 2 4 3 5 3 0 0
Yeni Türk Edebiyatina Giriş 0 3 5 4 3 0 4 5 3 0 0 0 3 4

Optional Courses

Course 7 3 11 1 9 8 4 12 5 14 6 13 2 10
Anadolu ve Rumeli Ağizlari 0 0 4 1 5 0 4 2 3 3 1 2 0 0
Anlam Bilgisi 0 3 0 2 3 5 1 0 2 0 0 0 0 4
Arapça I 0 5 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Arapça II 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
Azerbaycan-Türkmen Türkçesi 2 4 3 3 0 3 0 0 4 4 0 0 4 2
Bati Edebiyati Örnekleri 0 2 4 0 4 0 2 5 3 0 0 0 0 4
Çağatay Türkçesi 3 3 2 2 0 4 3 0 0 0 3 5 2 0
Çağdaş Türk Edebiyati 4 0 5 4 0 4 0 0 5 3 3 4 0 3
Çağdaş Türk Nesri 3 0 0 3 0 4 0 0 0 4 5 3 0 3
Çağdaş Türk Şiiri 0 4 5 5 4 0 3 4 5 0 0 0 5 3
Diksiyon 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0
Dil Felsefe Ilişkileri 0 1 4 0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 3
Edebiyat Kuramlari ve Eleştiri Yöntemleri 0 4 5 3 4 0 3 5 3 0 0 0 0 2
Edebiyat ve Mitoloji 3 4 3 0 5 4 3 0 3 0 4 0 2 3
Edebiyat ve Popüler Kültür
Edebiyat ve Sinema 5 4 5 5 4 4 4
Edebiyatta Modernizm ve Portmodernizm 5 0 4 3 0 5 0 3 3 4 0 2 0 0
Editörlük ve Redaktörlük 4 5 3 4 5 5 5 5 3 5 4
Farsça I 0 0 4 0 1 1 4 0 3 0 0 3 0 0
Farsça II 0 0 1 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Halk Bilimi Yöntemleri 0 0 4 1 0 0 0 2 0 3 0 3 0 5
Iş Folklorü 0 3 0 0 0 0 3 0 5 0 1 0 4 0
Kamlik ve Aşiklik Kültürü 0 2 0 0 3 0 2 0 1 0 0 5 0 3
Karaçay-Balkar Türkçesi 0 3 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 4 1
Karşilaştirmali Çağdaş Türk Şiveleri 3 3 1 0 0 3 2 0 0 0 2 4 2 0
Karşilaştirmali Edebiyat 5 0 3 3 0 5 0 3 4 4 3 3 0 0
Kazak-Kirgiz Türkçesi 1 0 3 3 0 2 0 0 3 2 0 0 4 2
Kelime Gruplari ve Söz Dizimi Uygulamalari 0 0 3 3 0 0 4 3 4 3 0 3 0 0
Kipçak Türkçesi 0 3 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 5 2
Klasik Türk Edebiyati Nazim Iii 3 0 4 3 0 3 0 0 5 3 4 4 0 2
Klasik Türk Edebiyati Nesir I 4 3 3 0 4 5 3 0 0 0 3 0 2 4
Klasik Türk Edebiyati Nesir II 4 0 3 3 0 4 0 2 4 3 5 3 0 0
Klasik Türk Edebiyatinin Kaynaklari 0 4 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 1 3
Klasik Türk Şiiri Poetikasi
Komparatistiğin Temelleri
Metin Şerhi I 3 0 5 3 0 3 0 0 5 2 5 4 0 2
Metin Şerhi II 3 0 5 3 0 3 0 0 5 2 5 4 0 2
Metin Şerhi Iii 0 3 5 5 3 0 2 4 3 0 0 0 5 2
Metin Şerhi Iv 5 3 3 0 5 5 3 0 0 0 3 0 2 4
Modern Türk Edebiyatinda Ironi 0 0 0 2 4 0 1 5 3 0 0 0 4 4
Orta Türkçe Dönemi Dil Yazi Münasebetleri 0 2 0 2 3 3 2 0 1 0 0 0 3 3
Ortak Türk Yazi Dili 0 2 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 2
Osmanli Türkçesi II 0 0 3 2 0 0 2 2 4 3 5 3 0 0
Özbek-Yeni Uygur Türkçesi 4 3 2 0 0 5 3 0 0 0 3 2 2 0
Poetikalar ve Şiir Çözümlemeleri 5 0 3 4 1 2 0 3 0 4 5 4 0 0
Roman ve Hikaye Çözümleme 3 0 4 3 0 5 0 0 0 4 3 3 0 4
Şehir Folklorü 0 4 0 0 4 0 3 0 0 0 0 5 0 3
Senaryo Yazarliği 1 4 5 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Şiir Estetiği 3 4 4 0 5 2 2 0 0 0 4 0 2 5
Sözlü Yazili Anlatim 0 4 0 0 3 0 4 0 4 0 0 0 0 3
Sözlük Bilimi 0 3 2 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 0
Sultan Şairler 4 0 2 2 0 3 0 3 4 2 5 2 0 0
Tatar-Başkurt Türkçesi 0 0 3 1 0 0 4 2 4 3 4 1 0 0
Türk Ad Bilimi 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 4 3
Türk Coğrafyasi ve Halklari 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0
Türk Dili Kitap ve Makale Semineri 0 4 0 3 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3
Türk Dili Tarihi 0 3 0 0 3 2 3 0 1 0 0 0 0 3
Türk Dili Tarihinde Morfolojik Değişiklikler 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0 3 4 2 0
Türk Dilinde Bilgisayar Kullanimi 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0
Türk Dilinde Tabakalaşma 0 0 3 1 0 0 4 2 3 3 0 3 0 0
Türk Dünyasi Halk Bilimi 0 4 0 0 3 0 3 0 0 0 0 5 0 3
Türk Eleştiri Tarihi 5 0 3 4 0 5 0 3 3 4 3 4 0 0
Türk Halk Anlatilari 3 0 0 3 0 3 0 5 0 3 0 0 0 2
Türk Halk Bilgisi 2 0 0 3 0 4 0 5 0 4 0 0 0 3
Türk Halk Kültüründe Tören ve Kutlamalar 0 5 0 3 0 2 0 3 0 0 1 0 0 3
Türk Halk Sanatlari 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 5
Türk Halk Şiiri
Türk Halk Tiyatrosu 0 3 0 0 0 4 3 0 1 0 0 5 0 3
Türk Kültüründe Inanç ve Inanişlar
Türk Kültüründe Simgeler 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 5
Türk Medeniyet Tarihi 0 3 1 0 0 2 3 0 0 0 3 0 3 0
Türk Mesnevi Edebiyati 5 3 3 0 3 5 3 0 0 0 3 0 2 5
Türk Mitolojisi Ana Hatlari 0 0 0 3 0 4 0 5 0 3 0 0 0 4
Türk Oyun ve Müzik Folkloru 0 3 1 0 0 0 3 0 5 0 2 0 1 0
Türk Tasavvuf Edebiyati 3 0 2 3 0 3 0 2 2 3 5 3 0 0
Türk Tiyatro Edebiyati Tarihi 4 4 4 0 4 5 3 0 0 0 4 0 3 0
Türk Yazi Sistemleri 0 3 1 0 0 5 3 0 0 0 3 0 2 0
Türkçe 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
Türkçe 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
Türkçenin Alinti ve Verinti Sözleri 1 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 3 2
Türkçenin Bugünkü Meseleleri 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3
Türkçenin Söz Varliği 3 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 0 4 3
Türklük Bilimi Tarihi 0 0 0 4 0 3 0 4 0 0 1 0 0 3
Türkoloji Bibliyografyasi 0 4 1 0 3 0 3 1 1 0 0 0 4 4
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Yaratici Metin Yazarliği 4 0 0 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0

Compulsory Courses

Course 1 9 5 14 3 11 2 10 6 13 7 8 4 12
20. Yüzyil Türk Nesri H N H H N H N H H H H H N N
20. Yüzyil Türk Şiiri N H H H M N M H H N N N H H
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi M L M L H L M N N M N M L L
Bitirme Çalişmasi H H H N H N H H H H N H H H H
Dilbilim M L N H N M N N N H N N M M
Edebiyat Bilgi ve Teorileri H H H H M N H
Eski Anadolu Türkçesi H M M L N H L N N N M H M N
Ingilizce
Karahanli-Harezm Türkçesi L N H M N M N N H M N N H M
Klasik Türk Edebiyati Nazim I M N H M N M N N H M H H N M
Klasik Türk Edebiyati Nazim II N M H H M N M H M N N N H M
Klasik Türk Edebiyati Temel Bilgiler I M N M M N M N N M M M L N M
Klasik Türk Edebiyati Temel Bilgiler II N M L H M M M M N N N N H M
Köktürkçe N H M N N L N H M H M N N M
Osmanli Türkçesi Grameri H M M N N H M N N N M M M N
Osmanli Türkçesi I
Osmanli Türkçesine Giriş N M N H M M M N M N N N H M
Tanzimattan Meşrutiyete Türk Edebiyati M H N H H H M N N H N M N M
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi N H N N M N M N N N N N M N
Türk Dilinin Şekil Bilgisi N M N N N N N H H M M M M N
Türk Dilinin Ses Bilgisi M M M N N N M N N N H H M N
Türk Halk Bilimi M N N M N H N H N H N N N M
Türk Halk Edebiyati M N N M N H N H N M N N N M
Türkçenin Söz Dizimi N N M M N N H M M M N M N N
Uygur Türkçesi N N M L N N H M H M H M N N
Yeni Türk Edebiyatina Giriş N M H H M N H H M N N N M H

Optional Courses

Course 7 3 11 1 9 8 4 12 5 14 6 13 2 10
Anadolu ve Rumeli Ağizlari N N H L H N H M M M L M N N
Anlam Bilgisi N M N M M H L N M N N N N H
Arapça I N H M N N H N N N N N N N N
Arapça II N N N M N N N N H N N N H N
Azerbaycan-Türkmen Türkçesi M H M M N M N N H H N N H M
Bati Edebiyati Örnekleri N M H N H N M H M N N N N H
Çağatay Türkçesi M M M M N H M N N N M H M N
Çağdaş Türk Edebiyati H N H H N H N N H M M H N M
Çağdaş Türk Nesri M N N M N H N N N H H M N M
Çağdaş Türk Şiiri N H H H H N M H H N N N H M
Diksiyon N N N H N N N N N H N M N N
Dil Felsefe Ilişkileri N L H N M N N L M N N N L M
Edebiyat Kuramlari ve Eleştiri Yöntemleri N H H M H N M H M N N N N M
Edebiyat ve Mitoloji M H M N H H M N M N H N M M
Edebiyat ve Popüler Kültür
Edebiyat ve Sinema H H H H H H H
Edebiyatta Modernizm ve Portmodernizm H N H M N H N M M H N M N N
Editörlük ve Redaktörlük H H M H H H H H M H H
Farsça I N N H N L L H N M N N M N N
Farsça II N N L M H M N N N N N H N N
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Halk Bilimi Yöntemleri N N H L N N N M N M N M N H
Iş Folklorü N M N N N N M N H N L N H N
Kamlik ve Aşiklik Kültürü N M N N M N M N L N N H N M
Karaçay-Balkar Türkçesi N M N H M H M N L N N N H L
Karşilaştirmali Çağdaş Türk Şiveleri M M L N N M M N N N M H M N
Karşilaştirmali Edebiyat H N M M N H N M H H M M N N
Kazak-Kirgiz Türkçesi L N M M N M N N M M N N H M
Kelime Gruplari ve Söz Dizimi Uygulamalari N N M M N N H M H M N M N N
Kipçak Türkçesi N M N H M H M N L N N N H M
Klasik Türk Edebiyati Nazim Iii M N H M N M N N H M H H N M
Klasik Türk Edebiyati Nesir I H M M N H H M N N N M N M H
Klasik Türk Edebiyati Nesir II H N M M N H N M H M H M N N
Klasik Türk Edebiyatinin Kaynaklari N H L L N N M M M N N N L M
Klasik Türk Şiiri Poetikasi
Komparatistiğin Temelleri
Metin Şerhi I M N H M N M N N H M H H N M
Metin Şerhi II M N H M N M N N H M H H N M
Metin Şerhi Iii N M H H M N M H M N N N H M
Metin Şerhi Iv H M M N H H M N N N M N M H
Modern Türk Edebiyatinda Ironi N N N M H N L H M N N N H H
Orta Türkçe Dönemi Dil Yazi Münasebetleri N M N M M M M N L N N N M M
Ortak Türk Yazi Dili N M N N M N M N M N N N N M
Osmanli Türkçesi II N N M M N N M M H M H M N N
Özbek-Yeni Uygur Türkçesi H M M N N H M N N N M M M N
Poetikalar ve Şiir Çözümlemeleri H N M H L M N M N H H H N N
Roman ve Hikaye Çözümleme M N H M N H N N N H M M N H
Şehir Folklorü N H N N H N M N N N N H N M
Senaryo Yazarliği L H H N L L H N N N N N N N
Şiir Estetiği M H H N H M M N N N H N M H
Sözlü Yazili Anlatim N H N N M N H N H N N N N M
Sözlük Bilimi N M M N N N M N N N M M M N
Sultan Şairler H N M M N M N M H M H M N N
Tatar-Başkurt Türkçesi N N M L N N H M H M H L N N
Türk Ad Bilimi M N N M N M N N N M N N H M
Türk Coğrafyasi ve Halklari N N L L N N N M N M N M N N
Türk Dili Kitap ve Makale Semineri N H N M N H N N N M N N N M
Türk Dili Tarihi N M N N M M M N L N N N N M
Türk Dili Tarihinde Morfolojik Değişiklikler M M L N N N M N N N M H M N
Türk Dilinde Bilgisayar Kullanimi N M L N N N M N N N M N M N
Türk Dilinde Tabakalaşma N N M L N N H M M M N M N N
Türk Dünyasi Halk Bilimi N H N N M N M N N N N H N M
Türk Eleştiri Tarihi H N M H N H N M M H M H N N
Türk Halk Anlatilari M N N M N M N H N M N N N M
Türk Halk Bilgisi M N N M N H N H N H N N N M
Türk Halk Kültüründe Tören ve Kutlamalar N H N M N M N M N N L N N M
Türk Halk Sanatlari N N M N N N N M N M N M N H
Türk Halk Şiiri
Türk Halk Tiyatrosu N M N N N H M N L N N H N M
Türk Kültüründe Inanç ve Inanişlar
Türk Kültüründe Simgeler N N M N N N N L N M N M N H
Türk Medeniyet Tarihi N M L N N M M N N N M N M N
Türk Mesnevi Edebiyati H M M N M H M N N N M N M H
Türk Mitolojisi Ana Hatlari N N N M N H N H N M N N N H
Türk Oyun ve Müzik Folkloru N M L N N N M N H N M N L N
Türk Tasavvuf Edebiyati M N M M N M N M M M H M N N
Türk Tiyatro Edebiyati Tarihi H H H N H H M N N N H N M N
Türk Yazi Sistemleri N M L N N H M N N N M N M N
Türkçe H N N N N M H N N N N N N
Türkçe H N N N N M H N N N N N N
Türkçenin Alinti ve Verinti Sözleri L N N M N M N N N M N N M M
Türkçenin Bugünkü Meseleleri M N N M N N M N N M N N N M
Türkçenin Söz Varliği M N H M N M N N N M N N H M
Türklük Bilimi Tarihi N N N H N M N H N N L N N M
Türkoloji Bibliyografyasi N H L N M N M L L N N N H H
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Yaratici Metin Yazarliği H N N H N N N N N M L N N N

Compulsory Courses

Course 1 9 5 14 3 11 2 10 6 13 7 8 4 12
20. Yüzyil Türk Nesri + + + + + + + + +
20. Yüzyil Türk Şiiri + + + + + + + + +
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi + + + + + + + + + + +
Bitirme Çalişmasi + + + + + + + + + + + +
Dilbilim + + + + + + +
Edebiyat Bilgi ve Teorileri + + + + + +
Eski Anadolu Türkçesi + + + + + + + + +
Ingilizce
Karahanli-Harezm Türkçesi + + + + + + + +
Klasik Türk Edebiyati Nazim I + + + + + + + + +
Klasik Türk Edebiyati Nazim II + + + + + + + + +
Klasik Türk Edebiyati Temel Bilgiler I + + + + + + + + +
Klasik Türk Edebiyati Temel Bilgiler II + + + + + + + + +
Köktürkçe + + + + + + + +
Osmanli Türkçesi Grameri + + + + + + + +
Osmanli Türkçesi I
Osmanli Türkçesine Giriş + + + + + + + +
Tanzimattan Meşrutiyete Türk Edebiyati + + + + + + + + +
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi + + + +
Türk Dilinin Şekil Bilgisi + + + + + + +
Türk Dilinin Ses Bilgisi + + + + + + +
Türk Halk Bilimi + + + + + +
Türk Halk Edebiyati + + + + + +
Türkçenin Söz Dizimi + + + + + + +
Uygur Türkçesi + + + + + + + +
Yeni Türk Edebiyatina Giriş + + + + + + + + +

Optional Courses

Course 7 3 11 1 9 8 4 12 5 14 6 13 2 10
Anadolu ve Rumeli Ağizlari + + + + + + + + +
Anlam Bilgisi + + + + + + +
Arapça I + + +
Arapça II + + +
Azerbaycan-Türkmen Türkçesi + + + + + + + + +
Bati Edebiyati Örnekleri + + + + + + +
Çağatay Türkçesi + + + + + + + + +
Çağdaş Türk Edebiyati + + + + + + + + +
Çağdaş Türk Nesri + + + + + + +
Çağdaş Türk Şiiri + + + + + + + + +
Diksiyon + + +
Dil Felsefe Ilişkileri + + + + + + +
Edebiyat Kuramlari ve Eleştiri Yöntemleri + + + + + + + +
Edebiyat ve Mitoloji + + + + + + + + + +
Edebiyat ve Popüler Kültür
Edebiyat ve Sinema + + + + + + +
Edebiyatta Modernizm ve Portmodernizm + + + + + + + +
Editörlük ve Redaktörlük + + + + + + + + + + +
Farsça I + + + + + +
Farsça II + + + + +
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Halk Bilimi Yöntemleri + + + + + +
Iş Folklorü + + + + +
Kamlik ve Aşiklik Kültürü + + + + + +
Karaçay-Balkar Türkçesi + + + + + + + +
Karşilaştirmali Çağdaş Türk Şiveleri + + + + + + + +
Karşilaştirmali Edebiyat + + + + + + + + +
Kazak-Kirgiz Türkçesi + + + + + + + +
Kelime Gruplari ve Söz Dizimi Uygulamalari + + + + + + +
Kipçak Türkçesi + + + + + + + +
Klasik Türk Edebiyati Nazim Iii + + + + + + + + +
Klasik Türk Edebiyati Nesir I + + + + + + + + +
Klasik Türk Edebiyati Nesir II + + + + + + + + +
Klasik Türk Edebiyatinin Kaynaklari + + + + + + + +
Klasik Türk Şiiri Poetikasi
Komparatistiğin Temelleri
Metin Şerhi I + + + + + + + + +
Metin Şerhi II + + + + + + + + +
Metin Şerhi Iii + + + + + + + + +
Metin Şerhi Iv + + + + + + + + +
Modern Türk Edebiyatinda Ironi + + + + + + +
Orta Türkçe Dönemi Dil Yazi Münasebetleri + + + + + + + +
Ortak Türk Yazi Dili + + + + +
Osmanli Türkçesi II + + + + + + + +
Özbek-Yeni Uygur Türkçesi + + + + + + + +
Poetikalar ve Şiir Çözümlemeleri + + + + + + + + +
Roman ve Hikaye Çözümleme + + + + + + + +
Şehir Folklorü + + + + +
Senaryo Yazarliği + + + + + +
Şiir Estetiği + + + + + + + + +
Sözlü Yazili Anlatim + + + + +
Sözlük Bilimi + + + + + +
Sultan Şairler + + + + + + + + +
Tatar-Başkurt Türkçesi + + + + + + + +
Türk Ad Bilimi + + + + + +
Türk Coğrafyasi ve Halklari + + + + +
Türk Dili Kitap ve Makale Semineri + + + + +
Türk Dili Tarihi + + + + + +
Türk Dili Tarihinde Morfolojik Değişiklikler + + + + + + +
Türk Dilinde Bilgisayar Kullanimi + + + + +
Türk Dilinde Tabakalaşma + + + + + + +
Türk Dünyasi Halk Bilimi + + + + +
Türk Eleştiri Tarihi + + + + + + + + +
Türk Halk Anlatilari + + + + + +
Türk Halk Bilgisi + + + + + +
Türk Halk Kültüründe Tören ve Kutlamalar + + + + + +
Türk Halk Sanatlari + + + + +
Türk Halk Şiiri
Türk Halk Tiyatrosu + + + + + +
Türk Kültüründe Inanç ve Inanişlar
Türk Kültüründe Simgeler + + + + +
Türk Medeniyet Tarihi + + + + + +
Türk Mesnevi Edebiyati + + + + + + + + +
Türk Mitolojisi Ana Hatlari + + + + +
Türk Oyun ve Müzik Folkloru + + + + + +
Türk Tasavvuf Edebiyati + + + + + + + + +
Türk Tiyatro Edebiyati Tarihi + + + + + + + +
Türk Yazi Sistemleri + + + + + +
Türkçe + + +
Türkçe + + +
Türkçenin Alinti ve Verinti Sözleri + + + + + +
Türkçenin Bugünkü Meseleleri + + + + +
Türkçenin Söz Varliği + + + + + + +
Türklük Bilimi Tarihi + + + + +
Türkoloji Bibliyografyasi + + + + + + + +
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Yaratici Metin Yazarliği + + + +