Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde Türk Dili ve Edebiyatı Bilim alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Dili ve Edebiyatı Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.