Course Category List Hide / Show Optional Courses Semester Type ECTS
Alanına Uygun Öğretim
Total 0
Alanına Uygun Temel Öğretim
Anayasa Hukuku 2. Semester Compulsory 5
Istatistik 3. Semester Compulsory 6
Vergi Hukuku 4. Semester Compulsory 5
Devlet Borçlari 5. Semester Compulsory 7
Total 23
Genel Eğitim
Türk Dili 1. Semester Compulsory 4
Ingilizce 2. Semester Compulsory 4
Araştirma Yöntemleri 3. Semester Compulsory 4
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi 4. Semester Compulsory 4
Total 16