Aims

Maliye lisans programının amacı mezunlarına başta kamu sektörü olmak üzere, özel sektörde,genel ekonomi, kamu kesimi ekonomisi, vergi , bütçe ve muhasebe alanında çalışmalarını sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Goals

Mali mevzuata hakim, yeni gelişmeleri takip eden ve hızlı değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, içinde bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, mali, sosyal ve ekonomik konularda bilgi ve beceri kazanmış, meslek sınavlar için gerekli temel bilgileri edinmiş, ortaya çıkan ekonomik ilişki ve olayları yorumlayıp değerlendirebilecek gerekli bilgilere sahip bireyler yetiştirmektir.