Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde Maliye bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Maliye bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.