Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Acil Hasta Bakimi I 5 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4
Acil Hasta Bakimi II 5 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4
Acil Hasta Bakimi Iii 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Acil Yardim Kurtarma Çalişmalari I 5 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4
Acil Yardim Kurtarma Çalişmalari II 5 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4
Acil Yardim Kurtarma Çalişmalari Iii 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ambulans Servis Eğitimi I 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5
Ambulans Servis Eğitimi II 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5
Ambulans Servis Eğitimi Iii 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Iii 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Enfeksiyon Hastaliklari 3 5 2 1 4 4 4 1 3 4 5 4 4 1 1
Farmakoloji 4 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 3 5
Fizyoloji
Iletişim ve Etik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ingilizce
Insan Anatomisi
Işyeri Eğitimi
Işyeri Uygulamasi
Staj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibbi Terminoloji 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0
Türk Dili

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Adli Tip
Çalişma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1 1 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0
Çevre Eğitimi 4 4 2 1 1 2 3 1 3 5 3 1 1 1 1
Davraniş Bilimleri 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Değerler Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 4 0 0 0 0
Etkili ve Güzel Konuşma 0 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Genel Işletme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girişimcilik 1 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 4
Halk Sağliği 5 5 3 1 3 4 4 4 5 5 4 4 4 1 3
Halkla Ilişkiler 0 4 0 0 5 4 5 0 5 3 0 0 0 0 0
Ilk Yardim 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Iş Sağliği ve Güvenliği
Işaret Dili
Medya Okuryazarliği 0 0 3 0 0 3 0 0 3 3 3 0 1 0 1
Myo-Bölüm Seçmeli
Myo-Bölüm Seçmeli
Myo-Bölüm Seçmeli
Nükleer Tip 4 4 5 3 5 4 5 2 3 2 1 3 4 2 3
Reanimasyon 5 4 5 5 4 4 5 0 2 0 0 4 5 5 4
Resüsitasyon 5 3 3 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Sağlik Hizmetleri Yönetimi
Temel Ekg 5 5 4 0 5 1 4 1 3 1 1 5 5 4 2
Topluma Hizmet Uygulamalari 3 2 2 1 2 2 2 1 3 4 4 0 0 0 3

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Acil Hasta Bakimi I H M H H H H H M H H H H H H H
Acil Hasta Bakimi II H M H H H H H M H H H H H H H
Acil Hasta Bakimi Iii H H H H H H H H H H H H H H H
Acil Yardim Kurtarma Çalişmalari I H M H H H H H M H H H H H H H
Acil Yardim Kurtarma Çalişmalari II H M H H H H H M H H H H H H H
Acil Yardim Kurtarma Çalişmalari Iii H H H H H H H H H H H H H H H
Ambulans Servis Eğitimi I H H H H H H H H H H H H H H H
Ambulans Servis Eğitimi II H H H H H H H H H H H H H H H
Ambulans Servis Eğitimi Iii H H H H H H H H H H H H H H H
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I L N L N L N N N N N H N N N N
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II L N L N L N N N N N H N N N N
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Iii L N L N L N N N N N H N N N N
Enfeksiyon Hastaliklari M H M L H H H L M H H H H L L
Farmakoloji H M N N N N H N N N N N H M H
Fizyoloji
Iletişim ve Etik H H H H H H H H H H H H H H H
Ingilizce
Insan Anatomisi
Işyeri Eğitimi
Işyeri Uygulamasi
Staj N N N N N N N N N N N N N N N
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi N N N N N N N N N N N N N N N
Tibbi Terminoloji H M N N N N N L N N N M H N N
Türk Dili

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Adli Tip
Çalişma ve Sosyal Güvenlik Hukuku L L N N L L L N N H N N N N N
Çevre Eğitimi H H M L L M M L M H M L L L L
Davraniş Bilimleri H M M M M M M M M M M M M M M
Değerler Eğitimi N N N N N N N H H H H N N N N
Etkili ve Güzel Konuşma N N N N N H H H N N N N N N N
Genel Işletme N N N N N N N N N N N N N N N
Girişimcilik L N N N L L M N M N N L N N H
Halk Sağliği H H M L M H H H H H H H H L M
Halkla Ilişkiler N H N N H H H N H M N N N N N
Ilk Yardim H H H N N N N N N N N N M N H
Iş Sağliği ve Güvenliği
Işaret Dili
Medya Okuryazarliği N N M N N M N N M M M N L N L
Myo-Bölüm Seçmeli
Myo-Bölüm Seçmeli
Myo-Bölüm Seçmeli
Nükleer Tip H H H M H H H M M M L M H M M
Reanimasyon H H H H H H H N M N N H H H H
Resüsitasyon H M M M M L M N N L N N N N M
Sağlik Hizmetleri Yönetimi
Temel Ekg H H H N H L H L M L L H H H M
Topluma Hizmet Uygulamalari M M M L M M M L M H H N N N M

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Acil Hasta Bakimi I + + + + + + + + + + + + + + +
Acil Hasta Bakimi II + + + + + + + + + + + + + + +
Acil Hasta Bakimi Iii + + + + + + + + + + + + + + +
Acil Yardim Kurtarma Çalişmalari I + + + + + + + + + + + + + + +
Acil Yardim Kurtarma Çalişmalari II + + + + + + + + + + + + + + +
Acil Yardim Kurtarma Çalişmalari Iii + + + + + + + + + + + + + + +
Ambulans Servis Eğitimi I + + + + + + + + + + + + + + +
Ambulans Servis Eğitimi II + + + + + + + + + + + + + + +
Ambulans Servis Eğitimi Iii + + + + + + + + + + + + + + +
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I + + + +
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II + + + +
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Iii + + + +
Enfeksiyon Hastaliklari + + + + + + + + + + + + + + +
Farmakoloji + + + + + +
Fizyoloji
Iletişim ve Etik + + + + + + + + + + + + + + +
Ingilizce
Insan Anatomisi
Işyeri Eğitimi
Işyeri Uygulamasi
Staj
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi
Tibbi Terminoloji + + + + +
Türk Dili

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Adli Tip
Çalişma ve Sosyal Güvenlik Hukuku + + + + + +
Çevre Eğitimi + + + + + + + + + + + + + + +
Davraniş Bilimleri + + + + + + + + + + + + + + +
Değerler Eğitimi + + + +
Etkili ve Güzel Konuşma + + +
Genel Işletme
Girişimcilik + + + + + + +
Halk Sağliği + + + + + + + + + + + + + + +
Halkla Ilişkiler + + + + + +
Ilk Yardim + + + + +
Iş Sağliği ve Güvenliği
Işaret Dili
Medya Okuryazarliği + + + + + + +
Myo-Bölüm Seçmeli
Myo-Bölüm Seçmeli
Myo-Bölüm Seçmeli
Nükleer Tip + + + + + + + + + + + + + + +
Reanimasyon + + + + + + + + + + + +
Resüsitasyon + + + + + + + + +
Sağlik Hizmetleri Yönetimi
Temel Ekg + + + + + + + + + + + + + +
Topluma Hizmet Uygulamalari + + + + + + + + + + + +