Graduation Requirements

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ Eğitim Bilgi Sistemi” nde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Eğitim Bilgi Sisteminde (EBS) belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 2 kısa sınav, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi veya performans görevi (uygulama) ve 1 ara sınav (vize) yapılır. Bir (1) adet yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için yaz okulu ile başarısız oldukları dersleri alma imkânına sahiptir.