Aims

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık problemlerini en iyi ve hızlı şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe kazanmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği uygulayabilen, çok çeşitli sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı uygulayabilen; acil bakımları yapılmış hasta veya yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ekip ile işbirliği yapabilen sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir

Goals

Acil sağlık bakım hizmeti sunulan tüm sağlık kuruluşarında acil servislerde,acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, hava ambulansı ve deniz ambulanslarında, diğer acil yardım araçlarında, görev yapabilecek, bilgi ve becerilerini tıptaki yenilikler doğrultusunda sürekli güncelleyebilecek teknikerler yetiştirmektir.