Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5
Bilimsel Araştirma Teknikleri ve Yayin Etiği
Hücre Fizyolojisi 1 0 0 4 5
Klinik Nörofizyolojiye Giriş 1 2 0 4 5
Klinik Nöropsikolojiye Giriş
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5
Endokrin Sistemi Fizyolojisi
Fizyolojik Sinyaller
Kan Fizyolojisine Giriş 1 2 0 4 5
Kardiyovasküler Sisteme Giriş
Kas Fizyolojisi 1 0 0 4 5
Nöromüsküler Sistem ve Akupunktura Giriş
Sindirim Sistemi Fizyolojisi

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5
Bilimsel Araştirma Teknikleri ve Yayin Etiği
Hücre Fizyolojisi L N N H H
Klinik Nörofizyolojiye Giriş L M N H H
Klinik Nöropsikolojiye Giriş
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5
Endokrin Sistemi Fizyolojisi
Fizyolojik Sinyaller
Kan Fizyolojisine Giriş L M N H H
Kardiyovasküler Sisteme Giriş
Kas Fizyolojisi L N N H H
Nöromüsküler Sistem ve Akupunktura Giriş
Sindirim Sistemi Fizyolojisi

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5
Bilimsel Araştirma Teknikleri ve Yayin Etiği
Hücre Fizyolojisi + + +
Klinik Nörofizyolojiye Giriş + + + +
Klinik Nöropsikolojiye Giriş
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5
Endokrin Sistemi Fizyolojisi
Fizyolojik Sinyaller
Kan Fizyolojisine Giriş + + + +
Kardiyovasküler Sisteme Giriş
Kas Fizyolojisi + + +
Nöromüsküler Sistem ve Akupunktura Giriş
Sindirim Sistemi Fizyolojisi