Employment Opportunities

Tıbbi Nörofizyoloji Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, Enstitü Ana Bili Dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur.