Aims

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Nörofizyoloji Yüksek Lisans Programı´nın amacı, Tıbbi Nörofizyoloji ve Genel Tıbbi Fizyoloji alanındaki temel mekanizmaları ve bunların tıptaki uygulanımını, disiplinler arası bir yaklaşım çerçevesinde, nedenleriyle ve ilişkileriyle birlikte açıklayabilme/araştırabilme yaklaşımını öğrencilere kazandırmaktır.

Goals

Bu programın öğrenim hedefleri Tıbbi Nörofizyoloji ve Genel Tıbbi Fizyoloji alanındaki temel bilgileri geliştirme ve ilgili alandaki araştırma konularındaki güncel gelişmeleri takip etme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.