Compulsory Courses

Course 2 3 6 11 7 9 4 5 1 8 10 12
Bilimsel Araştirma Yöntemleri 5 3 0 3 0 0 4 5 5 4 4 5
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi
Yaşam Boyu Eğitimde Program Geliştirme 0 4 5 3 3 3 5 0 5 3 5 0
Yaşam Boyu Öğrenme: Teori ve Perspektif 0 4 5 3 3 4 5 0 5 3 5 0

Optional Courses

Course 2 3 6 11 7 9 4 5 1 8 10 12
Eğitim Araştirmalarinda Nitel Yöntemler
Hizmet Içi Eğitim Programlari Geliştirme 3 0 4 1 0 2 2 0 4 2 3 1
Iletişim ve Insan Ilişkileri 0 4 5 3 3 4 5 0 5 3 5 0
Kadin Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme 4 5 5 3 5 5 4 4 5 3 3 3
Karşilaştirmali Yaygin Eğitim 0 4 5 3 3 4 5 0 5 3 5 0
Mesleki Teknik ve Halk Eğitimi 0 4 5 3 3 3 5 0 5 3 0 0
Nicel Araştirmalarda Veri Analizi
Proje Kültürü ve Yönetimi 0 4 5 3 3 4 5 0 5 3 0 0
Türk Eğitim Sistemi’Nde Yaşam Boyu Eğitimin Yöneti 0 4 5 3 3 4 5 0 5 3 5 0
Yaşam Boyu Eğitimde Bilgi Yönetimi
Yaşam Boyu Öğrenme ve Kitle Iletişim Araçlari 3 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4
Yaşam Boyu Öğrenmede Serbest Zaman Eğitimi 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 3
Yetişkin Eğitiminde Öğrenme-Öğretme 0 4 5 3 3 4 5 0 5 3 5 0
Yetişkin Eğitiminde Özel Eğitim 0 4 5 3 3 3 5 0 5 3 5 0

Compulsory Courses

Course 2 3 6 11 7 9 4 5 1 8 10 12
Bilimsel Araştirma Yöntemleri H M N M N N H H H H H H
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi
Yaşam Boyu Eğitimde Program Geliştirme N H H M M M H N H M H N
Yaşam Boyu Öğrenme: Teori ve Perspektif N H H M M H H N H M H N

Optional Courses

Course 2 3 6 11 7 9 4 5 1 8 10 12
Eğitim Araştirmalarinda Nitel Yöntemler
Hizmet Içi Eğitim Programlari Geliştirme M N H L N M M N H M M L
Iletişim ve Insan Ilişkileri N H H M M H H N H M H N
Kadin Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme H H H M H H H H H M M M
Karşilaştirmali Yaygin Eğitim N H H M M H H N H M H N
Mesleki Teknik ve Halk Eğitimi N H H M M M H N H M N N
Nicel Araştirmalarda Veri Analizi
Proje Kültürü ve Yönetimi N H H M M H H N H M N N
Türk Eğitim Sistemi’Nde Yaşam Boyu Eğitimin Yöneti N H H M M H H N H M H N
Yaşam Boyu Eğitimde Bilgi Yönetimi
Yaşam Boyu Öğrenme ve Kitle Iletişim Araçlari M M H H H H H H H H H H
Yaşam Boyu Öğrenmede Serbest Zaman Eğitimi M M H H H H M M M H H M
Yetişkin Eğitiminde Öğrenme-Öğretme N H H M M H H N H M H N
Yetişkin Eğitiminde Özel Eğitim N H H M M M H N H M H N

Compulsory Courses

Course 2 3 6 11 7 9 4 5 1 8 10 12
Bilimsel Araştirma Yöntemleri + + + + + + + + +
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi
Yaşam Boyu Eğitimde Program Geliştirme + + + + + + + + +
Yaşam Boyu Öğrenme: Teori ve Perspektif + + + + + + + + +

Optional Courses

Course 2 3 6 11 7 9 4 5 1 8 10 12
Eğitim Araştirmalarinda Nitel Yöntemler
Hizmet Içi Eğitim Programlari Geliştirme + + + + + + + + +
Iletişim ve Insan Ilişkileri + + + + + + + + +
Kadin Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme + + + + + + + + + + + +
Karşilaştirmali Yaygin Eğitim + + + + + + + + +
Mesleki Teknik ve Halk Eğitimi + + + + + + + +
Nicel Araştirmalarda Veri Analizi
Proje Kültürü ve Yönetimi + + + + + + + +
Türk Eğitim Sistemi’Nde Yaşam Boyu Eğitimin Yöneti + + + + + + + + +
Yaşam Boyu Eğitimde Bilgi Yönetimi
Yaşam Boyu Öğrenme ve Kitle Iletişim Araçlari + + + + + + + + + + + +
Yaşam Boyu Öğrenmede Serbest Zaman Eğitimi + + + + + + + + + + + +
Yetişkin Eğitiminde Öğrenme-Öğretme + + + + + + + + +
Yetişkin Eğitiminde Özel Eğitim + + + + + + + + +