Employment Opportunities

Yaşam boyu öğrenme ana bilim dalından mezun olabilmek için en az 90 AKTS´lik ders almış ve bu dersleri başarı ile tamamlamış olmak bunun yanında bir tez çalışması yapmak ve jüri önünde bu tezi savunarak tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.