Compulsory Courses

Course 7 3 6 8 9 4 2 1 10 11 5
Bilimsel Araştirma Yöntemleri 3 5 5 3 4 3 5 4 1 4 5
Çağdaş Epistemoloji 0 2 0 0 0 3 4 3 0 2 2
Dini Grup Sosyolojisi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Farabi Mantiği 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3
Hristiyan Düşüncesinin Teşekkülü 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ibni Sina Metafiziği 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 0 0
Leibniz Metafiziği 0 4 0 0 0 3 4 1 2 2 2
Modern Alman Felsefesi 0 3 0 0 0 3 4 0 2 0 2
Seminer (Dr)
Şerhleriyle Mukayeseli Olarak Ibn Sina´Nin Işârât´ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tez Çalişmasi
Uzak Doğu Dinlerine Giriş 0 0 2 0 0 2 1 1 0 2 0
Yeterlilik

Optional Courses

Course 7 3 6 8 9 4 2 1 10 11 5
Ailede Din Eğitimi 3 3 0 2 2 0 4 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 4 4 0
Batida Din Çalişmalari 2 5
Çağdaş Din Eğitimi Teorileri 0 0 0 0 4 0 3 0 0 4 0 2 2 3 3 5 5 5 0 3
Din Eğitimi Bilimi Metodolojisi 5 0 2 0 4 1 3 0 0 0 4 1 5 1 3 2 0 0 5 0
Din Psikolojisi ve Sosyal Hayat 0 0 2 0 5 0 3 3 3 3 2
Eğitim ve Din Eğitimi Bilimi 5 5 5 5 4 5 5 5 1 1 5
Gençlik Din ve Değerler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grekçe Dini Metinler 5 5 5 0 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 5 5 0 0 0 3 3 3 0 0
Grekçe ve Gramer ve Syntaks 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hiristiyanlarin Islam Algisinin Tarihine Giriş 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 2 2 4 0 2 1 3 0
Ibn Rüşd Metafiziği 0 4 0 3 0 0 0 4 0 0 3 4 3 0 1 0 1 0 0 0
Islam Felsefesinde Burhan Nazariyesi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Karşilaştirmali Din Eğitimi 4 4 0 0 2 2 0 0 0 0 4 4 4 4 5 5 5 2 0 0
Kişilik ve Dindarlik
Küreselleşen Dünyada Dinlerarasi Ilişkiler 1 0 0 0 0 2 2 1 2 1 0
Pozitif Psikoloji ve Din
Psikanaliz ve Din 0 3 0 4 0 0 0 3 0 3 4
Psiko- Sosyal Açidan Din ve Şiddet 2 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0
Psikoloji Ekolleri ve Din Psikolojisi 0 0 3 0 0 4 3 0 0 3 2
Sosyal Teoriler ve Din 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3
Tarihsel ve Çağdaş Metodlari Ile Misyonerlik
Yahudilikte Çağdaş Akimlar 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Yaygin Din Eğitimi 0 0 3 0 0 0 4 4 0 0 0 3 0 3 3 0 0 4 4 0

Compulsory Courses

Course 7 3 6 8 9 4 2 1 10 11 5
Bilimsel Araştirma Yöntemleri M H H M H M H H L H H
Çağdaş Epistemoloji N M N N N M H M N M M
Dini Grup Sosyolojisi M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Farabi Mantiği M M M M M M M H M M M
Hristiyan Düşüncesinin Teşekkülü N N N N N N N N M L N
Ibni Sina Metafiziği N N H H N N N N H H H H H H H H M M N N
Leibniz Metafiziği N H N N N M H L M M M
Modern Alman Felsefesi N M N N N M H N M N M
Seminer (Dr)
Şerhleriyle Mukayeseli Olarak Ibn Sina´Nin Işârât´ N N N N N N N N N N N
Tez Çalişmasi
Uzak Doğu Dinlerine Giriş N N M N N M L L N M N
Yeterlilik

Optional Courses

Course 7 3 6 8 9 4 2 1 10 11 5
Ailede Din Eğitimi M M N M M N H H M M M N N N N N N H H N
Batida Din Çalişmalari M H
Çağdaş Din Eğitimi Teorileri N N N N H N M N N H N M M M M H H H N M
Din Eğitimi Bilimi Metodolojisi H N M N H L M N N N H L H L M M N N H N
Din Psikolojisi ve Sosyal Hayat N N M N H N M M M M M
Eğitim ve Din Eğitimi Bilimi H H H H H H H H L L H
Gençlik Din ve Değerler N N N N N N N N N N N
Grekçe Dini Metinler H H H N M M M N M M M N N N N N N N M M H H H N N N M M M N N
Grekçe ve Gramer ve Syntaks N N N N N L N N N N N
Hiristiyanlarin Islam Algisinin Tarihine Giriş N N N M N L N N M N N N M M H N M L M N
Ibn Rüşd Metafiziği N H N M N N N H N N M H M N L N L N N N
Islam Felsefesinde Burhan Nazariyesi M N L N N N N N N N M N M N L N N N N N
Karşilaştirmali Din Eğitimi H H N N M M N N N N H H H H H H H M N N
Kişilik ve Dindarlik
Küreselleşen Dünyada Dinlerarasi Ilişkiler L N N N N M M L M L N
Pozitif Psikoloji ve Din
Psikanaliz ve Din N M N H N N N M N M H
Psiko- Sosyal Açidan Din ve Şiddet M N N N N M L N M M N
Psikoloji Ekolleri ve Din Psikolojisi N N M N N H M N N M M
Sosyal Teoriler ve Din M M M M M M M M M M M M M M M M M H M M
Tarihsel ve Çağdaş Metodlari Ile Misyonerlik
Yahudilikte Çağdaş Akimlar N M M N N N N N N N M
Yaygin Din Eğitimi N N M N N N H H N N N M N M M N N H H N

Compulsory Courses

Course 7 3 6 8 9 4 2 1 10 11 5
Bilimsel Araştirma Yöntemleri + + + + + + + + + + +
Çağdaş Epistemoloji + + + + + +
Dini Grup Sosyolojisi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Farabi Mantiği + + + + + + + + + + +
Hristiyan Düşüncesinin Teşekkülü + +
Ibni Sina Metafiziği + + + + + + + + + + + +
Leibniz Metafiziği + + + + + + +
Modern Alman Felsefesi + + + + +
Seminer (Dr)
Şerhleriyle Mukayeseli Olarak Ibn Sina´Nin Işârât´
Tez Çalişmasi
Uzak Doğu Dinlerine Giriş + + + + +
Yeterlilik

Optional Courses

Course 7 3 6 8 9 4 2 1 10 11 5
Ailede Din Eğitimi + + + + + + + + + + +
Batida Din Çalişmalari + +
Çağdaş Din Eğitimi Teorileri + + + + + + + + + + +
Din Eğitimi Bilimi Metodolojisi + + + + + + + + + + + +
Din Psikolojisi ve Sosyal Hayat + + + + + + +
Eğitim ve Din Eğitimi Bilimi + + + + + + + + + + +
Gençlik Din ve Değerler
Grekçe Dini Metinler + + + + + + + + + + + + + + + + +
Grekçe ve Gramer ve Syntaks +
Hiristiyanlarin Islam Algisinin Tarihine Giriş + + + + + + + + +
Ibn Rüşd Metafiziği + + + + + + + +
Islam Felsefesinde Burhan Nazariyesi + + + + +
Karşilaştirmali Din Eğitimi + + + + + + + + + + + +
Kişilik ve Dindarlik
Küreselleşen Dünyada Dinlerarasi Ilişkiler + + + + + +
Pozitif Psikoloji ve Din
Psikanaliz ve Din + + + + +
Psiko- Sosyal Açidan Din ve Şiddet + + + + +
Psikoloji Ekolleri ve Din Psikolojisi + + + + +
Sosyal Teoriler ve Din + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Tarihsel ve Çağdaş Metodlari Ile Misyonerlik
Yahudilikte Çağdaş Akimlar + + +
Yaygin Din Eğitimi + + + + + + + +