Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir.
  1 Araştırmalarda kullanılan bilimsel yöntemleri kendi konusuna uygulayabilme, gerektiğinde yeni yöntemler geliştirebilme yetkinliğine sahiptir.
  2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.
  2 Felsefe ve Din bilimleri ile ilgili problemleri tanımlama, sınıflandırma, modelleme, çözüm üretme ve çözümleri uygulayabilme yetkinliğine sahiptir.
  3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
  3 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
  4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
  4 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
  5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
  5 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
  6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
  6 Ulusal ve uluslar arası bilim çevrelerinde Felsefe ve Din Bilimleri alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ulusal ve uluslar arası bilgi paylaşım etkinliklerine katılabilme yetkinliğine sahiptir.
  7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
  7 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
  8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
  8 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
  9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
  9 Üniversitelerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinde görev yapabilir.
  10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.
  11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir.

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir.

  Araştırmalarda kullanılan bilimsel yöntemleri kendi konusuna uygulayabilme, gerektiğinde yeni yöntemler geliştirebilme yetkinliğine sahiptir.

  Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.

  Felsefe ve Din bilimleri ile ilgili problemleri tanımlama, sınıflandırma, modelleme, çözüm üretme ve çözümleri uygulayabilme yetkinliğine sahiptir.

  Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.

  Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.

  Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.

  Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.

  Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir.

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.

  Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.

  Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.

  Ulusal ve uluslar arası bilim çevrelerinde Felsefe ve Din Bilimleri alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ulusal ve uluslar arası bilgi paylaşım etkinliklerine katılabilme yetkinliğine sahiptir.

  Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik