Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde Felsefe ve Din Bilimleri alanında 90 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Felsefe ve Din Bilimleri alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.