Compulsory Courses

Course 2 2 2 12 12 12 7 7 7 9 9 9 1 1 1 6 6 6 13 13 13 8 8 8 10 10 10 3 3 3 5 5 5 4 4 4 11 11 11
Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri 5 5 5 0 0 0 2 2 2 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 4 4 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Eğitim Teknolojilerinin Planlamasi ve Yönetimi 5 5 0 0 3 3 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0
Internet Yönetimli Eğitim Sistemleri 2 3 2 4 2 1 4 4 3 3 3 4 5
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi
Uzaktan Eğitimin Kuramsal Temelleri 5 0 3 0 5 0 0 0 0 4 4 0 0

Optional Courses

Course 2 2 2 2 12 12 12 7 7 7 7 9 9 9 9 1 1 1 1 6 6 6 6 13 13 13 8 8 8 8 10 10 10 10 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 11 11 11 11
Araştirma Yöntem ve Teknikleri 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 2 0 2 2 3 0 3 3 0 0 0 0
Çoklu Ortamda Öğrenme Kuramlari
E-Öğrenme
Eğitim Teknolojilerinde Alanyazin Incelemesi
Eğitim Teknolojisinin Kuramsal Temelleri
Eğitimde Bireysel Farkliliklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Uyarlanabilir Teknolojik Sistemler
Güncel Okuryazarliklar
Istatistik Teknikleri ve Veri Analizi 0 0 0 0 0 0 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 5 5
Öğretim Ortamlarinin Tasarimi 5 5 0 0 2 2 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 0 0 0 0
Sosyal Medyanin Eğitime Entegrasyonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzaktan Eğitim Kuramlari ve Uygulamalari

Compulsory Courses

Course 2 2 2 12 12 12 7 7 7 9 9 9 1 1 1 6 6 6 13 13 13 8 8 8 10 10 10 3 3 3 5 5 5 4 4 4 11 11 11
Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri H H H N N N M M M N N N H H H N N N N N N M M M N N N H H H H H H N N N N N N
Eğitim Teknolojilerinin Planlamasi ve Yönetimi H H N N M M N N H H N N N N N N N N H H H H N N N N
Internet Yönetimli Eğitim Sistemleri M M M H M L H H M M M H H
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi
Uzaktan Eğitimin Kuramsal Temelleri H N M N H N N N N H H N N

Optional Courses

Course 2 2 2 2 12 12 12 7 7 7 7 9 9 9 9 1 1 1 1 6 6 6 6 13 13 13 8 8 8 8 10 10 10 10 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 11 11 11 11
Araştirma Yöntem ve Teknikleri N H H H N N N N N N N N H H H H N H H N N N N N N N N N N N N N N N H H N H M N M M M N M M N N N N
Çoklu Ortamda Öğrenme Kuramlari
E-Öğrenme
Eğitim Teknolojilerinde Alanyazin Incelemesi
Eğitim Teknolojisinin Kuramsal Temelleri
Eğitimde Bireysel Farkliliklar N N N N N N N N N N N N N
Eğitimde Uyarlanabilir Teknolojik Sistemler
Güncel Okuryazarliklar
Istatistik Teknikleri ve Veri Analizi N N N N N N H H M M N N N N N N H H N N N N N N H H
Öğretim Ortamlarinin Tasarimi H H N N M M N N H H N N N N N N N N H H H H N N N N
Sosyal Medyanin Eğitime Entegrasyonu N N N N N N N N N N N N N
Uzaktan Eğitim Kuramlari ve Uygulamalari

Compulsory Courses

Course 2 2 2 12 12 12 7 7 7 9 9 9 1 1 1 6 6 6 13 13 13 8 8 8 10 10 10 3 3 3 5 5 5 4 4 4 11 11 11
Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Teknolojilerinin Planlamasi ve Yönetimi + + + + + + + + + +
Internet Yönetimli Eğitim Sistemleri + + + + + + + + + + + + +
Seminer (Yl)
Tez Çalişmasi
Uzaktan Eğitimin Kuramsal Temelleri + + + + +

Optional Courses

Course 2 2 2 2 12 12 12 7 7 7 7 9 9 9 9 1 1 1 1 6 6 6 6 13 13 13 8 8 8 8 10 10 10 10 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 11 11 11 11
Araştirma Yöntem ve Teknikleri + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Çoklu Ortamda Öğrenme Kuramlari
E-Öğrenme
Eğitim Teknolojilerinde Alanyazin Incelemesi
Eğitim Teknolojisinin Kuramsal Temelleri
Eğitimde Bireysel Farkliliklar
Eğitimde Uyarlanabilir Teknolojik Sistemler
Güncel Okuryazarliklar
Istatistik Teknikleri ve Veri Analizi + + + + + + + +
Öğretim Ortamlarinin Tasarimi + + + + + + + + + +
Sosyal Medyanin Eğitime Entegrasyonu
Uzaktan Eğitim Kuramlari ve Uygulamalari