Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında 90 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.