Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
  2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
  3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
  4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
  5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
  6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
  7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
  8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
  9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
  10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
  11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
  12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.

  Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.

  Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.

  Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.

  Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.

  Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik