Compulsory Courses

Course 5 7 6 2 10 1 9 8 12 3 11 4
Ahlak Felsefesi 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2
Ahlak ve Değerler Eğitimi 0 3 5 2 4 5 4 3 3 4 4 2 2 4 2 0 4 0 5 3 0 0 3
Arapça I 3 2 5 3 3 5 2 2 2 3 3 3
Arapça II 5 5 5 5 2 5 2 5 2 5 2 5
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Din Eğitimi 3 5 3 3 0 2 4 5 4 5 0 4
Din Felsefesi 3 0 0 0 0 3 2 2 0 3 0 0
Din Psikolojisi 5 4 4 5 3 3 0 3 5 3 3 4
Din Sosyolojisi 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5
Eğitim Bilimine Giriş 0 5 4 3 5 0 0 4 2 3 0 4 0 3 3 0 0 4 0 3 0 5 0 3
Eğitim Psikolojisi 4 5 5 4 5 0 5 0 3 4 3 3 2 5 0 3 4 0 0 5 2 3 0
Felsefeye Giriş 3 2 3 4 3 5 3 3 4 2 3 2
Hadis ve Usulü 2 0 1 0 0 4 5 3 0 1 2 5
Ingilizce
Islam Hukuku ve Usûlü 3 3 3 3 5 4 5 4 5 3 5 3
Kelam 2 0 2 0 4 3 3 2 0 3 3 0
Ku´Ran Okuma Bilgi ve Becerisi II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Kur´An Okuma Bilgi ve Becerisi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur´An´Da Ana Temalar 5 3 0 0 0 5 2 0 0 5 4 0
Mezhepler Tarihi 0 3 3 0 0 3 2 0 1 4 2 0 1 1 0 0 2 3 2 0 1 5 3
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarimi 5 5 5 3 3 3 4 5 3 4 3 3
Öğretmenlik Uygulamasi I 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1
Öğretmenlik Uygulamasi II 4 1 1 5 5 5 2 2 5 5 3 3
Okul Deneyimi 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 3
Ölçme ve Değerlendirme 2 3 4 3 3 3 0 3 3 4 2 3
Özel Öğretim Yöntemleri 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
Rehberlik 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4
Sinif ve Okul Yönetimi 0 0 3 4 3 0 0 3 0 0 3 2
Siyer ve Islam Tarihi 4 1 1 4 3 2 2 4 0 3 1 0 4 3 2 2 0 4 4 1 2 3 1
Sosyolojiye Giriş 5 3 4 5 2 5 4 4 3 4 3 3
Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 1 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1
Tefsir ve Usulü 3 0 3 3 3 5 4 0 3 5 3 2 3 3 0 3 4 3 0 3
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Dini Bilgiler 3 2 2 3 2 3 4 4 5 5 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 2
Türk Dili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yaşayan Dünya Dinleri 0 5 0 0 0 0 0 5 5 3 5 3

Optional Courses

Course 7 5 6 6 2 2 10 1 1 9 10 12 11 4 8 12 3 11 7
Ahlak ve Sosyal Yaşam 4 5 4 5 3 5 4 5 1 5 4 3
Alevilik ve Bektaşilik 3 5 1 4 0 4 0 3 2 0 2 0
Ayet ve Hadislerle Çalişma Yöntemleri 4 4 4 5 0 5 0 4 5 4 5 4
Bilimsel Araştirma Yöntemleri 5 3 0 0 0 5 4 3 3 4 3 2
Çağdaş Islam Düşüncesi 3 0 0 4 0 0 2 0 3 0 2 0 0 3 0 4 4 5 0 4 0 5
Çocuk Edebiyatinda Dini Motifler 0 0 0 1 3 3 0 2 0 0 0 0
Çocuk ve Din 4 5 4 4 4 5 0 4 4 5 3 4
Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağliği 4 3 2 1 0 3 4 0 2 5 4 2
Din Öğretiminde Kur’An Kissalari 5 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4
Dini Gelişim Kuramlari 2 3 0 0 0 1 2 0 2 2 4 0
Dini Gruplarin Sosyolojik Analizi 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1
Dini Iletişim ve Rehberlik 3 3 4 5 4 4 0 4 4 4 0 5
Dini Musiki 0 3 0 0 0 1 0 3 3 1 0 3 3 0 3 5 1 4 0 3 0 4
Dinlerde Ahlak 0 0 0 2 2 1 4 1 3 0 2 3 3 0 0 0 0 0 4
Eğitim Felsefesi 0 3 3 3 5 0 0 3 0 2 3 5
Eğitimde Program Geliştirme 5 2 4 3 5 5 1 3 3 2 3 5
Eğitimde Yeni Yönelimler 4 2 3 4 4 2 4 3 3 3 3 5
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Güncel Dini Konular 0 3 1 2 0 4 0 0 4 2 5 0 1 4 1 4 2 1 5 4 0 2
Günümüz Fikih Problemleri 1 0 4 5 2 5 0 4 2 0 4 2
Günümüz Kelam Problemleri 0 2 1 2 2 2 1 2 0 1 0 1
Hz. Muhammed’E Çağdaş ve Evrensel Yaklaşimlar 1 1 3 3 3 5 0 3 3 1 0 3
Hz. Peygamber´In Hadisleri ve Öğretileri 1 1 1 3 5 3 3 3 4 5 3 3
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Islam Eğitim Tarihi 0 1 4 4 4 0 0 4 4 0 0 4
Islam Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4
Islam Medeniyeti ve Kurumlari 3 4 4 0 0 4 3 2 1 4 4 5 0 4 1 4 1 5 3 0 3 2 0 5
Islam’Da Mistik Düşünce Yaklaşimlari 0 3 0 3 3 2 4 0 4 2 0 4 4 2 2 4 2 4 2 0 3 2
Islamda Bilim ve Tarihi 2 0 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1
Islami Türk Edebiyati 4 5 4 4 3 3 4 2 0 4 0 4
Karşilaştirmali Din Eğitimi Tarihi 4 3 4 4 4 0 0 4 2 0 4 4
Kültürler Arasi Din Öğretimi 1 1 2 3 1 4 3 3 2 2 5 4
Kur’An ve Anlami 4 5 5 5 3 5 0 5 3 0 0 5
Kur´An´A Çağdaş Yaklaşimlar 3 0 3 3 5 0 0 5 5 4 0 4 4 0 3 0 5 4 3 5 3
Kuran Metin Analizi 3 5 3 3 5 5 3 5 4 4 4 4
Mantik 0 3 1 2 1 0 0 1 0 4 0 1
Medya ve Iletişim 3 1 4 0 0 3 3 0 2 3 0 0
Modern Dönem Din Eğitimi Teorileri 3 4 4 4 5 3 0 4 5 3 0 4
Osmanli Türkçesi 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 2
Özel Eğitim 1 3 1 1 3 1 4 4 1 5 0 2
Psikolojiye Giriş 2 1 3 2 2 0 0 4 0 3 3 3
Sosyal Değişim ve Din Öğretimi 4 4 4 2 0 2 4 4 4 3 3 2
Sosyal Problemler ve Din 4 4 5 5 3 3 2 5 3 3 5 3
Sosyal Psikoloji 0 2 0 2 1 2 1 2 4 1 4 1
Sosyo-Psikolojik Açidan Yaş ve Din Ilişkisi 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
Türk Eğitim Tarihi 3 3 4 0 0 1 3 0 2 3 0 0
Türk Islam Düşünce Tarihi 4 2 1 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Yaratici Drama 3 3 3 4 5 5 1 2 4 5 3 4
Yetişkin Din Eğitimi 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1

Compulsory Courses

Course 5 7 6 2 10 1 9 8 12 3 11 4
Ahlak Felsefesi N N M N M N N M N N M M
Ahlak ve Değerler Eğitimi N M H M H H H M M H H M M H M N H N H M N N M
Arapça I M M H M M H M M M M M M
Arapça II H H H H M H M H M H M H
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi N N N N N N N N N N N N
Din Eğitimi M H M M N M H H H H N H
Din Felsefesi M N N N N M M M N M N N
Din Psikolojisi H H H H M M N M H M M H
Din Sosyolojisi H H H H H H M H H M H H
Eğitim Bilimine Giriş N H H M H N N H M M N H N M M N N H N M N H N M
Eğitim Psikolojisi H H H H H N H N M H M M M H N M H N N H M M N
Felsefeye Giriş M M M H M H M M H M M M
Hadis ve Usulü M N L N N H H M N L M H
Ingilizce
Islam Hukuku ve Usûlü M M M M H H H H H M H M
Kelam M N M N H M M M N M M N
Ku´Ran Okuma Bilgi ve Becerisi II M M M M M M M M M M M M
Kur´An Okuma Bilgi ve Becerisi I N N N N N N N N N N N N
Kur´An´Da Ana Temalar H M N N N H M N N H H N
Mezhepler Tarihi N M M N N M M N L H M N L L N N M M M N L H M
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarimi H H H M M M H H M H M M
Öğretmenlik Uygulamasi I H H H H H H H H H H H L
Öğretmenlik Uygulamasi II H L L H H H M M H H M M
Okul Deneyimi H H H M H H H H H M M M
Ölçme ve Değerlendirme M M H M M M N M M H M M
Özel Öğretim Yöntemleri H H H H H H H H H H H H
Rehberlik H H H H H H M H H H H H
Sinif ve Okul Yönetimi N N M H M N N M N N M M
Siyer ve Islam Tarihi H L L H M M M H N M L N H M M M N H H L M M L
Sosyolojiye Giriş H M H H M H H H M H M M
Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi M L M L M L M L M M L M M L M L M L M M M L
Tefsir ve Usulü M N M M M H H N M H M M M M N M H M N M
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi N N N N N N N N N N N N
Temel Dini Bilgiler M M M M M M H H H H H M M M H M H M M H M
Türk Dili N N N N N N N N N N N N
Yaşayan Dünya Dinleri N H N N N N N H H M H M

Optional Courses

Course 7 5 6 6 2 2 10 1 1 9 10 12 11 4 8 12 3 11 7
Ahlak ve Sosyal Yaşam H H H H M H H H L H H M
Alevilik ve Bektaşilik M H L H N H N M M N M N
Ayet ve Hadislerle Çalişma Yöntemleri H H H H N H N H H H H H
Bilimsel Araştirma Yöntemleri H M N N N H H M M H M M
Çağdaş Islam Düşüncesi M N N H N N M N M N M N N M N H H H N H N H
Çocuk Edebiyatinda Dini Motifler N N N L M M N M N N N N
Çocuk ve Din H H H H H H N H H H M H
Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağliği H M M L N M H N M H H M
Din Öğretiminde Kur’An Kissalari H H M H M H M M M M M H
Dini Gelişim Kuramlari M M N N N L M N M M H N
Dini Gruplarin Sosyolojik Analizi N N N N M N L N N N M L
Dini Iletişim ve Rehberlik M M H H H H N H H H N H
Dini Musiki N M N N N L N M M L N M M N M H L H N M N H
Dinlerde Ahlak N N N M M L H L M N M M M N N N N N H
Eğitim Felsefesi N M M M H N N M N M M H
Eğitimde Program Geliştirme H M H M H H L M M M M H
Eğitimde Yeni Yönelimler H M M H H M H M M M M H
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Güncel Dini Konular N M L M N H N N H M H N L H L H M L H H N M
Günümüz Fikih Problemleri L N H H M H N H M N H M
Günümüz Kelam Problemleri N M L M M M L M N L N L
Hz. Muhammed’E Çağdaş ve Evrensel Yaklaşimlar L L M M M H N M M L N M
Hz. Peygamber´In Hadisleri ve Öğretileri L L L M H M M M H H M M
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Islam Eğitim Tarihi N L H H H N N H H N N H
Islam Felsefesi N N N N N N N H N N H H
Islam Medeniyeti ve Kurumlari M H H N N H M M L H H H N H L H L H M N M M N H
Islam’Da Mistik Düşünce Yaklaşimlari N M N M M M H N H M N H H M M H M H M N M M
Islamda Bilim ve Tarihi M N M N M N M N L L L L
Islami Türk Edebiyati H H H H M M H M N H N H
Karşilaştirmali Din Eğitimi Tarihi H M H H H N N H M N H H
Kültürler Arasi Din Öğretimi L L M M L H M M M M H H
Kur’An ve Anlami H H H H M H N H M N N H
Kur´An´A Çağdaş Yaklaşimlar M N M M H N N H H H N H H N M N H H M H M
Kuran Metin Analizi M H M M H H M H H H H H
Mantik N M L M L N N L N H N L
Medya ve Iletişim M L H N N M M N M M N N
Modern Dönem Din Eğitimi Teorileri M H H H H M N H H M N H
Osmanli Türkçesi N N M N M N N M N N N M
Özel Eğitim L M L L M L H H L H N M
Psikolojiye Giriş M L M M M N N H N M M M
Sosyal Değişim ve Din Öğretimi H H H M N M H H H M M M
Sosyal Problemler ve Din H H H H M M M H M M H M
Sosyal Psikoloji N M N M L M L M H L H L
Sosyo-Psikolojik Açidan Yaş ve Din Ilişkisi N N N N N N N M N L L N
Türk Eğitim Tarihi M M H N N L M N M M N N
Türk Islam Düşünce Tarihi H M L H M H H M H M M M M M M M M H H
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Yaratici Drama M M M H H H L M H H M H
Yetişkin Din Eğitimi M N M N M N N N N N M L

Compulsory Courses

Course 5 7 6 2 10 1 9 8 12 3 11 4
Ahlak Felsefesi + + + + +
Ahlak ve Değerler Eğitimi + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Arapça I + + + + + + + + + + + +
Arapça II + + + + + + + + + + + +
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi
Din Eğitimi + + + + + + + + + +
Din Felsefesi + + + + +
Din Psikolojisi + + + + + + + + + + +
Din Sosyolojisi + + + + + + + + + + + +
Eğitim Bilimine Giriş + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Psikolojisi + + + + + + + + + + + + + + + + +
Felsefeye Giriş + + + + + + + + + + + +
Hadis ve Usulü + + + + + + + +
Ingilizce
Islam Hukuku ve Usûlü + + + + + + + + + + + +
Kelam + + + + + + + +
Ku´Ran Okuma Bilgi ve Becerisi II + + + + + + + + + + + +
Kur´An Okuma Bilgi ve Becerisi I
Kur´An´Da Ana Temalar + + + + + +
Mezhepler Tarihi + + + + + + + + + + + + + + +
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarimi + + + + + + + + + + + +
Öğretmenlik Uygulamasi I + + + + + + + + + + + +
Öğretmenlik Uygulamasi II + + + + + + + + + + + +
Okul Deneyimi + + + + + + + + + + + +
Ölçme ve Değerlendirme + + + + + + + + + + +
Özel Öğretim Yöntemleri + + + + + + + + + + + +
Rehberlik + + + + + + + + + + + +
Sinif ve Okul Yönetimi + + + + + +
Siyer ve Islam Tarihi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Sosyolojiye Giriş + + + + + + + + + + + +
Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Tefsir ve Usulü + + + + + + + + + + + + + + + +
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi
Temel Dini Bilgiler + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Türk Dili
Yaşayan Dünya Dinleri + + + + + +

Optional Courses

Course 7 5 6 6 2 2 10 1 1 9 10 12 11 4 8 12 3 11 7
Ahlak ve Sosyal Yaşam + + + + + + + + + + + +
Alevilik ve Bektaşilik + + + + + + + +
Ayet ve Hadislerle Çalişma Yöntemleri + + + + + + + + + +
Bilimsel Araştirma Yöntemleri + + + + + + + + +
Çağdaş Islam Düşüncesi + + + + + + + + + + +
Çocuk Edebiyatinda Dini Motifler + + + +
Çocuk ve Din + + + + + + + + + + +
Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağliği + + + + + + + + + +
Din Öğretiminde Kur’An Kissalari + + + + + + + + + + + +
Dini Gelişim Kuramlari + + + + + + +
Dini Gruplarin Sosyolojik Analizi + + + +
Dini Iletişim ve Rehberlik + + + + + + + + + +
Dini Musiki + + + + + + + + + + + + +
Dinlerde Ahlak + + + + + + + + + +
Eğitim Felsefesi + + + + + + + +
Eğitimde Program Geliştirme + + + + + + + + + + + +
Eğitimde Yeni Yönelimler + + + + + + + + + + + +
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Güncel Dini Konular + + + + + + + + + + + + + + + +
Günümüz Fikih Problemleri + + + + + + + + +
Günümüz Kelam Problemleri + + + + + + + + +
Hz. Muhammed’E Çağdaş ve Evrensel Yaklaşimlar + + + + + + + + + +
Hz. Peygamber´In Hadisleri ve Öğretileri + + + + + + + + + + + +
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Ila-Bölüm Seçmeli
Islam Eğitim Tarihi + + + + + + +
Islam Felsefesi + + +
Islam Medeniyeti ve Kurumlari + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Islam’Da Mistik Düşünce Yaklaşimlari + + + + + + + + + + + + + + + + +
Islamda Bilim ve Tarihi + + + + + + + +
Islami Türk Edebiyati + + + + + + + + + +
Karşilaştirmali Din Eğitimi Tarihi + + + + + + + + +
Kültürler Arasi Din Öğretimi + + + + + + + + + + + +
Kur’An ve Anlami + + + + + + + + +
Kur´An´A Çağdaş Yaklaşimlar + + + + + + + + + + + + + + +
Kuran Metin Analizi + + + + + + + + + + + +
Mantik + + + + + + +
Medya ve Iletişim + + + + + + +
Modern Dönem Din Eğitimi Teorileri + + + + + + + + + +
Osmanli Türkçesi + + + +
Özel Eğitim + + + + + + + + + + +
Psikolojiye Giriş + + + + + + + + +
Sosyal Değişim ve Din Öğretimi + + + + + + + + + + +
Sosyal Problemler ve Din + + + + + + + + + + + +
Sosyal Psikoloji + + + + + + + + + +
Sosyo-Psikolojik Açidan Yaş ve Din Ilişkisi + + +
Türk Eğitim Tarihi + + + + + + +
Türk Islam Düşünce Tarihi + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Yaratici Drama + + + + + + + + + + + +
Yetişkin Din Eğitimi + + + + +