Aims

İlköğretimde görev alacak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni adaylarına, öğretmenlik formasyonuyla ilgili temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır.

Goals

Programda; öğrenim süresi esnasında öğrencilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi ile konularda perspektif kazandırmak, öğretmenlik mesleğine çağdaş bir eğitim anlayışıyla sahip olmalarını sağlamak ve Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda ülkemizin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen yetiştirmek hedeflenmektedir.