Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri
  2 Temel pratik laboratuvar tekniklerini ve becerilerini uygulayabilmeleri
  3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri
  5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri
  6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme
  7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme
  7 Sisteme ait organ ve dokuların histolojik yapısı, hakkında bilgiye sahip olma.
  8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme.
  9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.
  10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma.
  11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma.
  12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme.
  13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
  14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme.
  15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme.
  16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması.
  17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme.
  18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması.
  19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması.

  BİLGİ

  BİLGİ / Kuramsal, Olgusal

  BECERİLER

  YETKİNLİKLER / Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  YETKİNLİKLER

  YETKİNLİKLER / İletişim ve Sosyal Yetkinlik