Aims

Yüksek lisans programı, Histoloji ve Embriyoloji alanında çalışacak lisans mezunlarına kapsamlı bir eğitim sunmayı hedefler. Adayların teorik olarak kapsamlı bilgilendirilmesinin yanı sıra, histoloji ve embriyolojinin pratik uygulamaları ile ilgili de en son teknolojik yaklaşımları içeren deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.

Goals

Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programının hedefi, amaca uygun bilim insanları yetiştirmektir.