Employment Opportunities

Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans programı iki yarıyıl ders dönemi ve iki yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır. Azami süre altı yarıyıldır.
Yüksek lisans programı, lisans sonrası başvuran adaylar için eğitim 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nın öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler ile seminer ve tez çalışmasından oluşur.