Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Ortadoğu çalışmaları alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olur.
  1 -Ortadoğu çalışmaları alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olur.
  2 Ortadoğu çalışmalarına kaynaklık eden bölge dillerini akademik çalışmalar yapabilecek seviyede öğrenir.
  2 Ortadoğu çalışmalarına kaynaklık eden bölge dillerini akademik çalışmalar yapabilecek seviyede öğrenir.
  3 Ortadoğu?nun siyasi ve toplumsal tarihi hakkında bilgi sahibi olup bu bilgisini günümüz Ortadoğu?sunu anlama ve yorumlamada kullanabilir.
  3 Ortadoğu´nun siyasi ve toplumsal tarihi hakkında bilgi sahibi olup bu bilgisini günümüz Ortadoğu´sunu anlama ve yorumlamada kullanabilir.
  4 Ortadoğu?nun dinsel ve mezhepsel yapısı hakkında bilgi sahibi olup, Ortadoğu?nun güncel problemlerini yorumlamada bu faktörünü göz önünde bulundurur.
  4 Ortadoğu?nun dinsel ve mezhepsel yapısı hakkında bilgi sahibi olup, Ortadoğu?nun güncel problemlerini yorumlamada bu faktörünü göz önünde bulundurur.
  5 Ortadoğu?nun sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır, Ortadoğu?nun güncel sorunlarını yorumlamada bu özellikleri göz önünde bulundurur.
  5 Ortadoğu?nun sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır, Ortadoğu?nun güncel sorunlarını yorumlamada bu özellikleri göz önünde bulundurur.
  6 Ortadoğu?nun güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olup güncel yorumlar yapabilir.
  6 Ortadoğu?nun güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olup güncel yorumlar yapabilir.
  7 Ortadoğu bölgesine ilgi duyan dinleyici gruplarını, bölge ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilir.
  7 Ortadoğu bölgesine ilgi duyan dinleyici gruplarını, bölge ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilir.
  8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme becerisine sahip olur.
  8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme becerisine sahip olur.
  9 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olabilir.
  9 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olabilir.
  10 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olur.
  10 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olur.

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik