Aims

Türk dış politikasında son dönemde meydana gelen değişim, akademik çevrelerde özellikle Ortadoğu coğrafyasına karşı yeni bir ilgi uyandırmıştır. Buna rağmen üniversitelerimizde Ortadoğu’ya odaklanan enstitü ve programların sayısı bu alana gösterilen ilgiyi karşılamaktan uzaktır. Diğer yandan Ortadoğu ile yakın bağlar kurmaya başlayan Türk dış politika yapımcılarına alternatif sunabilmek için, bölgeyi siyasi, ekonomik ve kültürel olarak analiz eden çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Öte yandan ülkemizde bölge üzerine yapılan araştırmalar sadece akademik nitelikte kalmakta pratik anlamda araştırma/araştırmacı eksikliği de en önemli noksanlıklardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu program, bölge üzerine daha fazla çalışma yapılabilmesi ve araştırmacı eksikliğinin azaltılabilmesi amacıyla 2011 yılında açılmıştır. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kendisine bağlı olan anabilim dallarından özellikle Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, İktisat, Maliye ve İlahiyat bölümlerinin katkıda bulunduğu disiplinler arası bir yüksek lisans programını hayata geçirmiştir.
Özellikle, 2011 yılında başlayan Arap dünyasındaki siyasi gelişmeler ve değişimler de bu programın açılma gerekliliğini ortaya koymakta ve 2012-2013 dönemi güz yarıyılında eğitime başlanması daha fazla önem kazanmaktadır. Programda eğitim Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca olmak üzere dört dilde yapılacaktır. Böylelikle programda farklı kültürlerden öğrencilerin bir arada bulunmasının yanı sıra dört farklı dilde çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Goals

Ortadoğu Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı’nın hedefi, bilimsel metot ışığında öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgileri değerlendirme, yorumlama ve muhakeme yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Güncel gelişmelerin sürekli olarak gözlenmesi, politika yapıcılara akademik alt yapının sağlanmasına yönelik bilimsel destek verilmesi ve bu doğrultuda bir eğitim sisteminin oluşturulması ile ilgili konulara duyarlı bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Ortadoğu’nun küresel politikalarda özellikle son dönemde sahip olduğu yer göz önüne alındığında ülkemizde bu tür bir programın gerekliliği daha da belirgin hale gelmektedir.