Employment Opportunities

Ortadoğu Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve iki yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır. Programa kayıtlı olan öğrencilerimize gereksinim duyulduğu durumlarda iki yarıyıl ek süre verilebilmektedir. Öğrencilerin yüksek lisans derecesi alabilmeleri için almaları gerekli olan zorunlu ders kredi sayısı 24’tür. Öğrenciler Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde açılacak derslerden seçim yapma hakkına sahip olacaklardır. Bir dersin açılabilmesi için en az 3 öğrenci tarafından seçilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin teze başlayabilmeleri için almaları gereken 24 kredilik toplam 8 dersin en az iki farklı dilde verilen derslerden olması zorunludur. Bu 8 dersten en fazla 5 tanesi aynı dilde verilen derslerden olabilir.