Aims

Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programının eğitim amaçları;
Mezunlarının yakın gelecekte;

1. Çevre mühendisliği projelerinde yer alan; analitik veya mesleki bilgi gerektiren çevre ile ilgili konularda danışmanlık yapan,
2. Mesleki gelişimini mesleki yeterlilik belgeleri ve sertifikalarla geliştiren,
3. Toplum, meslek ve çevreye yönelik faaliyetlerde görev ve sorumluluk alan

Lisansüstü mühendisler olmalarıdır.

Goals

1. Çevre Mühendisliği alanında temel ve güncel bilgilerle donanmış kapsamlı ve fonksiyonel bir yüksek lisans eğitim-öğretim programı sağlamak,
2. Dünya standartlarında bir Çevre Mühendisliği yüksek lisans eğitimi sunmak,
3. Mevcut teknolojileri kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen lisansüstü mezunları yetiştirmek,
4. Çevre Mühendisliği ileri konularında tasarım ve yenilik deneyimine sahip mezunlar yetiştirmek,
5. Çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi; çevre mühendisliği görevlerini başarıyla yerine getiren ve kendi iş alanlarında tercih edilen lisansüstü mezunları yetiştirmek,
6. Sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefi için çalışan mezunlar yetiştirmek,
7. Uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip bir program olmaktır.