Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde mühendislik (Çevre Mühendisliği) alanında 120 AKTS kredilik 7. düzey derece sistemidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çevre Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur