Recognition of Previous Education

Eğitim programında yer alan bazı dersler için, Üniversitenin her akademik yılın başında yaptığı muafiyet sınavına girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir. Diğer Üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinden Diş Hekimliği Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyenlerin kabul ve kaydı,  tespit edilen kontenjanlara göre ve Sakarya Üniversitesinin ilgili yönetmelik ve yönerge maddelerine göre belirlenir. Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçmişte aldıkları ve eşdeğerlikleri bulunan derslerin transferleri ve eğitim programına intibakları Fakülte tarafından belirlenen komisyon tarafından gerçekleştirilir.