Graduation Requirements

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme “Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi“ esas alınarak yürütülür. Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Öğrencilere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, uygulama ve final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Bütünleme sınavı, final sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen veya final sınavı sonunda başarısız (FF) olan öğrenciler için düzenlenir. Not yükseltme ve başka bir nedenle bu sınava girilmez.